Nieuws afdeling voetbal

Maurice Pot gaat SVL verlaten
29 december 2016

Maurice heeft aangegeven dat hij na 7 seizoenen SVL gaat verlaten. Maurice geeft aan toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en dat hij meer tijd kan vrij maken voor zijn Voetbaltechniekschool.

Wij bedanken Maurice voor zijn jaren lange inzet bij SVL en wij wensen Maurice succes met het zoeken naar een nieuwe uitdaging.

Het Bestuur

   

Dennis Koorn nieuwe trainer SVL 1 seizoen 2017/2018
24 december 2016

Dennis heeft al veel ervaring in zijn trainersloopbaan ondanks zijn jonge leeftijd. Hij begon zijn trainersloopbaan bij de jeugd van het Veenendaalse VRC. Via via kwam hij terecht bij DOVO waar hij de A1 en het tweede elftal trainde, om vervolgens als assistent onder Henny Lee bij DOVO 1 het kampioenschap mee te maken in de Hoofdklasse.

Dennis heeft vervolgens zijn trainersloopbaan vervolgt bij VVA’71 in Achterberg waar ook SVL een tegenstander van was (3e Klasse). Na VVA’71 is hij naar DFS Opheusden gegaan waar hij 3 seizoenen trainer is geweest. Vervolgens 2 seizoenen SKV in Wageningen en 3 seizoenen Scherpenzeel. Dennis is nu trainer van het 2e elftal van SDVB wat in de reserve Hoofdklasse speelt.

Wij denken met Dennis een ambitieuze trainer te hebben gevonden, die zijn enorme ervaring op de spelersgroep kan overbrengen. Wij wensen Dennis Koorn dan ook veel plezier en succes bij onze club.

Het Bestuur

Kunstgras (Update)
21 december 2016

Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar het voetballen op kunstgras. Wij houden ons aan de richtlijnen van de KNVB en blijven verdere ontwikkelingen en berichtgeving natuurlijk nauwgezet volgen.

Bestuur SVL voetbal

Op de site van de KNVB staat het volgende te lezen:

Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. De KNVB verwachtte duidelijke taal van het RIVM en die is nu gegeven.
De onzekerheid die er was om te voetballen op kunstgras met rubbergranulaat, is daarmee weg. Voetballers, ouders, clubs en KNVB kunnen nu verder. Het sein staat op veilig.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu meldt vandaag dat er in rubbergranulaat heel veel verschillende stoffen zitten, maar dat deze slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrijkomen. Het schadelijk effect op de gezondheid is praktisch verwaarloosbaar. De KNVB vindt het belangrijk dat zijn leden veilig en gezond kunnen voetballen op kunstgrasvelden en heeft vertrouwen in de deskundigheid van het RIVM. Daarom volgt de KNVB de lijn uit de adviezen van het gepubliceerde overheidsonderzoek.

De KNVB blijft altijd alert op de eventuele bijverschijnselen van het spelen op kunstgras. De aanschaf en aanleg blijft een verantwoordelijkheid van de clubs en de overheid, maar toch heeft de afgelopen tijd geleerd dat de KNVB op dit vlak permanent kennis willen verzamelen.

Erkentelijk voor snelle reflex
De KNVB heeft steeds de richtlijnen en adviezen van het RIVM opgevolgd en blijft dat doen. Het RIVM is het instituut dat namens de overheid, dus namens ons allemaal, de enig aangewezene is voor kwesties op het gebied van milieu en volksgezondheid. In juni vroeg de KNVB om een nader onderzoek, dat kwam er en dat heeft ons gerustgesteld. De KNVB is de minister van VWS erkentelijk voor de snelle reflex op ons verzoek om nieuw onderzoek en het RIVM voor al zijn inspanningen de afgelopen twee maanden.

Oliebollentoernooi 2017
11 december 2016

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie van 7 januari 2017 wordt volgens de traditie het oliebollentoernooi georganiseerd. Dit toernooi is voor de A & B-jeugd en senioren, zowel dames als heren. Welkom zijn uiteraard ook de leden van de afdelingen tennis, badminton en gymnastiek of de supporters van de voetbal!

De mix 7 tallen worden geformeerd door de organisatie. Het toernooi start om 13:00, aanvang toernooi is 12:45. Wil je je aanmelden? Dat kan door je naam in te vullen op de deelnemerslijst in de kantine, lukt dit niet dan kan je ook een mail/sms sturen naar Barry (barry_van_l@hotmail.com). Na afloop staan natuurlijk de oliebollen klaar om de verloren calorieën weer aan te vullen. Tot ziens op de velden!

Barry van Leeuwen

Kunstgras vervolg (28-11-2016)
30 november 2016

Vandaag ontving het bestuur van SVL het volgende bericht van de KNVB. Wij volgen de adviezen van de KNVB. Wij houden de leden uiteraard op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Bestuur SVL voetbal.

Beste bestuurder,

Naar aanleiding van recente berichten in de media over rubbergranulaat op kunstgrasvelden, hecht de KNVB er waarde aan verenigingen op de hoogte te houden van de actuele stand van zaken. De berichten in de media van zondag en maandag zijn gebaseerd op een onderzoek dat is uitgevoerd door de autobandenbranche. Voor de veiligheid van het sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat richt de KNVB zich op de resultaten van het officiële onderzoek dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) momenteel uitvoert.

De resultaten van dit onderzoek zijn medio december bekend. Voor de KNVB zijn de resultaten uit dit onderzoek leidend. Het RIVM en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben onlangs ook aangegeven dat op basis van de huidige gegevens er geen reden is te stoppen met sporten op de kunstgrasvelden.

Wat levert het onderzoek van RIVM op?
In het onderzoek van het RIVM wordt onder meer vastgesteld welke stoffen er in het rubbergranulaat zitten, in welke mate stoffen vrijkomen en wat dit betekent voor de gezondheid van sporters. Ook de huidige normen van rubbergranulaat in de velden zijn onderdeel van de studie. Hieronder de uitleg van het RIVM over de onderzoeksopzet.

Het RIVM gaat op twee manieren op zoek naar meer kennis over rubbergranulaat op sportvelden en eventuele effecten op de gezondheid.

  1. Met een literatuuronderzoek beoordeelt het RIVM de onderzoeksresultaten van relevante, internationale literatuur.
  2. Met een veld- en laboratoriumonderzoek moet duidelijk worden welke chemische stoffen er in het rubbergranulaat zitten en of die stoffen vrijkomen uit de korrels.

Het literatuuronderzoek en het veldonderzoek leiden tot inzichten in:

De resultaten van het onderzoek moeten duidelijkheid geven in de chemische stoffen in rubbergranulaat en de mogelijke gezondheidseffecten voor sporters.

Klankbordgroep
De KNVB maakt gezamenlijk met onder meer VWS, GGD, VSG en VACO onderdeel uit van een klankbordgroep van het onderzoek. Er is een maatschappelijke en een wetenschappelijke klankbordgroep, waarbij de voetbalbond in de maatschappelijke klankbordgroep zit. De klankbordgroepen dragen beide op verschillende manieren bij aan de kwaliteit van het onderzoek.

Europees onderzoek
Het European Chemicals Agency voert momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. De resultaten van dit onderzoek worden rond februari 2017 verwacht.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Jan's boerenkool
25 november 2016

Op zaterdag 3 december is er vanaf 17.30 uur in de voetbalkantine weer een boerenkool maaltijd.

 

Jan Gaasbeek verlaat SVL na 5 succesvolle jaren
15 november 2016

Na vijf succesvolle jaren heeft Jan Gaasbeek besloten om SVL te verlaten, de keuze viel hem niet gemakkelijk, maar hij wil voor zichzelf op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Hij heeft bij SVL een uitstekende staat van dienst opgebouwd, nooit is SVL onder zijn leiding lager geëindigd dan een vijfde plaats. In het derde seizoen bereikte de club zijn hoogtepunt, het behalen van het kampioenschap in de eerste klasse en de daarbij behorende promotie naar de hoofdklasse, het één na hoogste amateur niveau. Ondanks de degradatie in het eerste seizoen uit de hoofdklasse mogen we met trots terugkijken op die enorme prestatie. Wie herinnert zich niet de 2-0 overwinning op DOVO, de winst op Ijsselmeervogels in de beker, meedoen met de landelijke KNVB beker en zo kunnen we gelukkig nog wel even doorgaan met hoogtepunten.

   

Ook nu staat de ploeg keurig netjes op een gedeelde derde plaats, en “ik wil op een waardige manier afscheid nemen”, aldus de Veenendaalse oefenmeester. Dat gunnen wij hem en zijn ploeg van harte. We wensen hem daar veel succes bij en in de zoektocht naar een nieuwe uitdaging.

Technische commissie.

Ledenvergadering SVL afdeling voetbal
26 oktober 2016

Op 2 november 2016 om 19.30 uur vindt de ledenvergadering van de afdeling voetbal plaats in de kantine. Zie voor de agenda van deze vergadering de pagina Organisatie en Beleid.

Help SVL!
19 oktober 2016

Vrijwilligers zijn van levensbelang voor de afdeling voetbal van SVL. Niet alleen trainen en begeleiden vrijwilligers de vele elftallen, ze onderhouden ook het complex en maken de kleedkamers schoon. Daarnaast is er elke zaterdag een groep vrijwilligers aanwezig om de kantine draaiende te houden en voor het organiseren van verschillende activiteiten. Een groep enthousiaste scheidsrechters zorgt er voor, dat de wedstrijden ordentelijk verlopen en op het wedstrijdsecretariaat worden de diverse teams ontvangen. Ook het bestuur van de afdeling voetbal en de diverse commissies worden ingevuld door vrijwilligers.

Aan de ene kant zijn we trots op al die dingen die wij als klein cluppie voor elkaar krijgen en we hebben grote waardering voor al die vrijwilligers die daaraan een bijdrage leveren.
Aan de andere kant zien we ook een aantal ontwikkelingen die het voortbestaan van onze vereniging in gevaar brengen.

SVL kon altijd rekenen op een grote groep vrijwilligers. Helaas er is een terugloop te constateren: het wordt voor bestuurders, commissieleden en kantinemedewerkers/-sters steeds moeilijker, zo niet haast onmogelijk, om alle benodigde taken en werkzaamheden uit te voeren. Het komt er op neer, dat steeds meer taken door steeds minder vrijwilligers uitgevoerd moeten worden. De effecten zijn duidelijk: mensen raken gedemotiveerd en haken af.

Om te voorkomen dat we steeds meer vrijwilligers verliezen, is er dringend hulp nodig vanuit leden, ouders/verzorgers, vrienden, bekenden en iedereen die SVL een warm hart toedraagt.
Het is belangrijk, om te beseffen, dat we met zijn allen een vereniging zijn. We zijn geen “sportwinkel”, waar je voor een bepaald bedrag (contributie) een “kilo voetbal” koopt. Het zijn immers al die actieve vrijwilligers die het uiteindelijk mogelijk maken, dat er gevoetbald kan worden. Met alleen maar geld in de kas rolt er nog geen bal!
De vereniging is van en voor de leden en functioneert door de leden!!
Als jij of jouw kind lid wordt van een vereniging, zou dat volgens ons ook moeten betekenen, dat je er voor kiest om zelf een steentje bij te dragen.

We doen hierbij dan ook een beroep op jullie, onze leden, ouders/verzorgers, vrienden, bekenden en iedereen die SVL een warm hart toedraagt. Geef je op als vrijwilliger of vraag anderen om dat te doen. We zoeken mensen die vanuit verantwoordelijke verenigingsfuncties een bijdrage willen leveren op het gebied van beleid en de uitvoering daarvan. En we zoeken mensen die heel praktisch bepaalde taken op zich willen nemen.

Vooralsnog doen we een algemene oproep!
We moeten wel beseffen, dat we nu zo’n beetje de grens bereikt hebben. Als zich voor 01-01-2017 niet voldoende “nieuwelingen” (we zoeken er ongeveer 40) aanmelden, dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om leden te gaan verplichten om hun steentje bij te dragen. Op zich is dit geen vreemde ontwikkeling. Je ziet bij steeds meer verenigingen, dat het lidmaatschap automatisch gekoppeld wordt aan een bijdrage als vrijwilliger.
Maar zover hoeft het toch niet te komen……..?

Je kunt je opgeven voor de diverse vrijwilligerfuncties bij:

Gerhard Roeterd (voorzitter@svl-voetbal.nl)
Alex Cortenbach (algemenezaken@svl-voetbal.nl)
Sander Kooijman (secretaris@svl-voetbal.nl)

Kunstgras (vervolg)
13 oktober 2016

De KNVB heeft maandag 10 oktober met onder andere het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Vereniging Sport en Gemeente (VSG), Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en vertegenwoordigers uit de kunstgrasbranche rond de tafel gezeten om te bespreken wat de vervolgstappen zijn om de onzekerheid over kunstgras weg te nemen.

Hierbij benadrukte het RIVM nogmaals dat vooralsnog niet verwacht wordt dat het gebruik van rubbergranulaat op kunstgras leidt tot risico's voor de gezondheid en er dus gewoon op gesport kan worden. De belangrijkste uitkomst van dit gesprek is dat het RIVM per direct nieuw onderzoek gaat verrichten en dat de resultaten voor het nieuwe jaar worden gepresenteerd. Eerder drong de KNVB, evenals minister Schippers van VWS, al aan op een nieuw onderzoek.

Onderzoeksopzet RIVM
Het RIVM gaat per direct aan de slag met een nieuwe onderzoeksopzet en verwacht dit binnen twee weken af te ronden en openbaar te maken. Tijdens het onderzoek worden onder andere alle nationale en internationale onderzoeken over kunstgras nogmaals bestudeerd. Ook worden er andere relevante niet sport specifieke onderzoeken opnieuw doorgelicht. Verder heeft het RIVM laten weten dat er tussen de 50 à 100 Nederlandse kunstgrasvelden grondig onderzocht gaan worden op de aanwezige stoffen in het rubber. Om deze steekproef zo representatief mogelijk te maken zal de KNVB ondersteunen met de selectie van deze velden.

De KNVB is tevreden met de toezegging van het RIVM voor nieuw onderzoek en resultaten op korte termijn. Net als de rest van (voetballend) Nederland wil de KNVB zo snel mogelijk duidelijkheid. Extra onderzoek levert meer informatie op en dat draagt bij aan totale zekerheid over het veilig en gezond sporten op kunstgrasvelden en hier is iedereen bij gebaat. De KNVB stelt het RIVM volledig in staat zo spoedig mogelijk met het onderzoek te starten.

Normaal voetbalweekend
Afgelopen weekeinde is er zoals gebruikelijk volop gevoetbald op de Nederlandse velden. Voorafgaand aan deze speelronde waren er veel vragen over de gezondheidsrisico’s van het spelen op kunstgrasvelden, maar uit een analyse blijkt dat nagenoeg alle voetbalwedstrijden gewoon gespeeld zijn.

Spelen op kunstgras
7 oktober 2016

Beste voetballiefhebber,

Afgelopen week is er een televisie-uitzending geweest over het spelen op kunstgras. Dit heeft de nodige onrust bij voetballend Nederland veroorzaakt. Als bestuur van SVL afdeling voetbal begrijpen we dit en vinden de bezorgdheid om de gezondheid van onze voetballers en voetballertjes terecht. Daarom willen wij graag de reactie van de KNVB met jullie delen. Wij blijven de zaak uiteraard volgen en houden jullie op de hoogte.

Beste bestuurder,

Woensdag informeerden we jullie al over de uitzending van Zembla waarin zij aandacht hadden voor de mogelijke gezondheidsrisico's van de rubberen korrels, het zogeheten SBR-rubbergranulaat, in kunstgrasvelden. Naar aanleiding van die uitzending ontvingen we bij de KNVB vragen van verenigingen en signaleren we dat verenigingen (en andere betrokkenen) twijfels hebben over het spelen op dergelijke velden.

Vragen die wij goed begrijpen. Mede daarom hechten we er waarde aan jullie nogmaals te informeren en aan te geven dat uit eerdere onderzoeken van het RIVM niet gebleken is dat spelen op kunstgrasvelden gezondheidsrisico's met zich meebrengt. En dat de velden dus gebruikt kunnen worden om op te spelen en trainen. Wel staat de KNVB erop dat er op zeer korte termijn aanvullend onderzoek komt. Dit onderzoek, te verrichten door het RIVM, moet antwoord geven op de vraagstukken zoals die nu bij ons en onze leden liggen.

Maandag zitten we met partijen als de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het RIVM en andere organisaties rond de tafel om deze kwestie te bespreken en de vervolgstappen vast te leggen. We houden iedereen via de website van de KNVB en per mail op de hoogte van het vervolgproces. Dit bericht kan eventueel op de eigen website worden geplaatst om leden te informeren. We hopen iedereen zo voldoende ge´nformeerd te hebben. Voor meer informatie kun je hierbij doorverwijzen naar berichtgeving op KNVB.nl.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Jan Dirk van der Zee
Directeur amateurvoetbal

Keepersdag bij SVL
5 oktober 2016

Op woensdag 19 oktober vindt er bij SVL een keepersclinic plaats, georganiseerd door Keepersschool Klemvast. Ben jij een keeper/keepster tussen de 8 en 15 jaar, dan ben jij van harte welkom!

De Keepersdag wordt verzorgd door de zelf opgeleide trainers van onze Keepersschool. De deelnemers worden in groepjes van (maximaal) vier op ieder zijn/haar niveau ingedeeld. Dit om de optimale weerstand tijdens de trainingen te verwezenlijken. Dit geldt vanaf de leeftijd van 11 jaar. De keep(st)ers jonger dan 11 jaar zullen ingedeeld worden in groepjes van (maximaal) zes deelnemers, wegens eventuele te zware belasting tijdens de sessies. De Keepersdag bestaat uit gerichte trainingen en zal afgewisseld worden met keep(st)ers gerichte spelvormen.

Tussen de trainingen door zullen de deelnemers getrakteerd worden op een goed verzorgde lunch aangeboden door de voetbalvereniging SVL (ome Co). In de middag zal Mike Havekotte (prof bij S.B.V. Excelsior) zich melden bij de deelnemers om hun te voorzien van een handtekening en/of foto. Halverwege de Keepersdag zal Keepersschool Klemvast een demonstratietraining geven met het Dreamteam. Zij zullen laten zien wat de deelnemers zelf geoefend hebben deze dag en hoe dit er in de toekomst voor de deelnemers uit gaat zien. Het Dreamteam bestaat uit deelnemers en trainers van Keepersschool Klemvast.

Onze Keepersdag zal geslaagd zijn wanneer iedere deelnemer naar huis gaat met het gevoel ‘wij hebben vandaag iets geleerd en veel plezier gehad’. Iedere deelnemer krijgt een certificaat en attentie mee naar huis aan het einde van de dag.

Kosten: €35,- per persoon (inclusief lunch, certificaat en attentie). Er zullen maximaal 40 deelnemers worden toegelaten om de kwaliteit te kunnen waarborgen. Betaling is inschrijving.

 

Dagprogramma woensdag 19 oktober:

09.00 uur Aankomst kinderen
09.30 uur Welkomstpraatje op het veld
09.45 uur Start warming up
10.00 - 12.00 uur Trainingsvormen
12.00 uur Lunch
12.30 - 12.45 uur Demonstratie 'Dreamteam'
13.15 uur Start warming up 2e gedeelte
13.30 - 14.30 uur Trainingsvormen
14.30 - 15.45 uur Spelvormen
16.00 uur Prijsuitreiking en afsluiting

Inschrijven kan via de website van Keepersschool Klemvast.

Elftalfoto uit de jaren zestig gevonden op zolder
18 september 2016

Herkent u deze spelers uit het midden van de jaren zestig. Het zijn nu allemaal gepensioneerden, die van hun oude dag genieten.

Van links naar rechts op de achterste rij:
Ries van Leeuwen (leider), Hans van Impelen, Piet van Doorn, Tino Wijnbergen, Tom van Leeuwen, Chris Hardeman en Jan Jansen.

Middelste rij: Bep Woudenberg.

Voorste rij: Han Damen, Teus van Ee, Gert Kok, Hans van Leeuwen en Hans van Echteld.

 

KNVB spelregelwijzigingen
21 augustus 2016

Voor het nieuwe seizoen 2016/2017 zijn er nieuwe spelregels van kracht. Lees de puntsgewijze samenvatting van de spelregelwijzigingen die van belang zijn voor de spelers en/of voor de arbitrage.

Concept elftalindeling jeugd (jongenselftallen)
11 augustus 2016

Hierbij delen wij met jullie de concept indeling waar we op 22 augustus mee zullen starten.

Tot en met het seizoen 2015/2016 werkte de KNVB met alfabetische teamnamen (a-junioren, b-junioren etc), vanaf dit seizoen zullen jullie andere benamingen bij de teams aantreffen, per leeftijdscategorie (A1 is bijvoorbeeld vervangen door JO19-1).

De aspecten waarop wij ingedeeld hebben zijn te vinden in het Informatieboekje 2016.

De Jeugdcommissie

Competitie- en bekerindelingen SVL Categorie B
30 juli 2016

De competitie- en bekerindeling voor de lagere elftallen zijn bekend. Download de gehele indeling.

SVL.

SVL trekt trainer Dragan Ristic aan voor dubbelrol in de selectie
12 juli 2016

Met Dragan Ristic haalt SVL een grote naam binnen, als trainer werkte hij bij De Merino’s, VV Veenendaal, assistent trainer van GVVV en trainer van de B-selectie van GVVV. Tevens heeft hij als voetballer bij zowel GVVV als DOVO op het hoogste amateurniveau gespeeld.

Als trainer is Dragan in bezit van het trainersdiploma TC1, met zijn ervaring en kennis zal hij een zeer toegevoegde waarde zijn voor SVL. In zijn dubbelrol zal hij op dinsdag als assistent trainer van Jan Gaasbeek gaan fungeren, op de donderdag gaat hij de B-selectie onder handen nemen net als de coaching op de zaterdag voor het tweede elftal. Wij zijn blij dat Dragan voor SVL heeft gekozen en wensen hem veel plezier en succes bij SVL.

 

Concept teamindeling meisjes-jeugd
1 juli 2016

De afgelopen tijd zijn wij bezig geweest met het samenstellen van de teams voor het seizoen 2016/2017. De concept indeling vinden jullie hier.

Tot en met het seizoen 2015/2016 werkte de KNVB met alfabetische teamnamen (A-junioren, B-junioren etc.); vanaf dit seizoen zien jullie andere benamingen bij de teams. Volgend jaar hebben we dus een MO19-1 en een MO19-2. Dit staat voor Meisjes Onder 19 jaar.

Voor vragen over de teamindeling kun je terecht bij Alex Cortenbach en/of Gerhard Roeterd. (Mail-adressen en telefoonnummers vind je onder: Bestuur).

Gezocht: trainer/trainster meisjes A1
16 juni 2016

SVL Langbroek is voor de MA1 op zoek naar een enthousiaste, deskundige en betrokken trainer/trainster die het een uitdaging vindt met een talentvol en gemotiveerd jong team te werken wat nog volop in ontwikkeling is.

Het nieuwe seizoen zal de MA1 in de 1e klasse uitkomen met als doel het seizoen erna weer in de Hoofdklasse te voetballen. In 2014/2015 is dit team als MB1 in de voorjaarscompetitie kampioen geworden in de 1e klasse en het huidige seizoen zijn zij als MB1 als 2e geëindigd in de Hoofdklasse B.
Trainingsdagen zijn maandag en woensdag. Speeldag is zaterdag.

De club SVL staat regionaal bekend om zijn sportiviteit en gezelligheid, waar ook het meidenvoetbal een groeiende tak is binnen de vereniging. Heeft u vragen of interesse, neem dan contact op met bestuur@svl-voetbal.nl.

Verslag slotdag SVL 2015-2016
13 juni 2016

Het seizoen loopt ten einde en dan vindt bij SVL ook de jaarlijkse slotdag plaats. Deze werd succesvol ingeluid met een mooie overwinning van SVL 2 op IJselmeervogels 2. Door deze overwinning heeft het tweede elftal een plek bemachtigd in de reserve hoofdklasse.

In de namiddag werd er voor de liefhebber nog een balletje getrapt. Hier konden zowel dames als heren, als jeugd en senioren aan deelnemen. Na een uurtje ballen was het genoeg geweest en werden de voorbereidingen getroffen voor het penalty schieten. Geert-Willem en Paul hebben zich bereid gevonden om het doel te verdedigen, waarbij vooral Paul na de festiviteiten niet helemaal scherp meer leek.

75 deelnemers hebben een poging gewaagd om de felbegeerde penaltybokaal mee naar huis te nemen. En de strijd was ook dit jaar weer hevig. Bij de vrouwen was het Iris Aalbertsen die er terecht met de hoofdprijs vandoor ging. Bij de mannen was Douwe Okma de overtuigende winnaar. Keer op keer gaf hij de keepers het nakijken en mocht vol trots de penaltybokaal bij de mannen in ontvangst nemen.

Traditioneel was het Noordam die voor een heerlijke BBQ had gezorgd en werd er in de kantine met een drankje erbij het afgelopen seizoen doorgenomen en de plannen gemaakt voor het komende seizoen.


Winnaar Douwe

Wouter en Josje

Team Zwart

Het avondprogramma bestond uit de Mister Blue Kwis onder leiding van Wouter van Hoof en zijn assistent Josje van Leeuwen. De aanwezigen werden onderverdeeld in 5 teams en moesten hun voetbalkennis bewijzen in de diverse onderdelen. Het werd een harde strijd waarin Team Zwart uiteindelijk de winnaar werd. Het was Captain Kees Kosterman die zichtbaar emotioneel de schaal in ontvangst nam en daarmee een einde maakte aan een geslaagde slotdag.

De laatste plichtpleging die nog moest plaats vinden was het uitreiken van het sportteam van het jaar. Dit zal geen verrassing zijn geweest, want dat werd terecht het Damesteam. Echter waren zij deze prijs al uitbundig aan het vieren op Texel en hebben daar een versnapering extra genomen. Al met al kunnen we weer terug kijken op een actieve middag en een zeer geslaagde avond. Speciaal dank voor Wouter van Hoof voor het uitstekend leiden van het avondprogramma.

En tot volgend jaar!

Barry van Leeuwen

Verslag slotdag SVL voetbal 2016
13 juni 2016

Kijk in het foto-album voor alle foto's gemaakt door Henk Henzen.

Afgelopen zaterdag 11 juni werd bij SVL de jaarlijkse slotdag voor de afdeling voetbal gehouden. Het begon al om 12:00 uur met de laatste wedstrijd in de nacompetitie tussen SVL 2 - IJsselmeervogels 2.
Deze wedstrijd werd door SVL met 3 - 2 gewonnen na een 0 - 2 achterstand. SVL 2 kwam in de 78ste minuut terug in de wedstrijd via een dubbele strafschop. Koen van Dijk miste de eerste strafschop, maar de scheidsrechter constateerde te vroeg inlopen en liet de penalty overnemen. Nu nam Martijn Verkerk de penalty en hij schoot hem in de rechterbovenhoek. Een paar minuten later kwam SVL 2 zelfs op 2 - 2 via een mooie kopbal van Koen van Dijk. Maar het werd nog erger voor IJsselmeervogels, want in de 5de minuut van de blessuretijd schoot Martijn Verkerk de 3 - 2 binnen en kon het feest om promotie naar de hoofdklasse beginnen.

Om 3 uur werd begonnen met een onderlinge competitie 7 tegen 7 met allemaal SVL-voetballers. Vanaf 5 uur kon men zich inschrijven voor het jaarlijkse penaltyschieten. Om 6 uur werd begonnen met penalty’s. Er moest op twee keepers (Paul Emons en Geert-Willem Merkens) geschoten worden en bij een goal moest de lat geraakt worden.
Na een uitputtende finale kwam Iris Aalbertsen als winnaar te voorschijn bij de dames en Douwe Okma bij de heren. Iris won trouwens het duel tussen haar en Douwe Okma.
Hierna kon de inwendige mens versterkt worden middels de barbecue.

Om half negen begon Wouter van Hoof met de Mister Blue Quiz. Hiervoor werden vijf teams geformeerd met de kleuren van de Olympische ringen. Wouter praatte het geheel aan elkaar door het stellen van vragen over voetbal, muziek, Olympische Spelen en het doen van spelletjes. Nadat de jury, bestaande uit 1 persoon namelijk Jos van Leeuwen, de punten bij elkaar had geteld, werd team zwart als winnaar uitgeroepen, maar elk team ging met een prijs naar huis.

Na de uitreiking van de prijzen werd door menigeen de gang naar de bar ingezet om na deze enerverende wedstrijd de kelen te smeren.

Henk Henzen

Programma slotdag voetbal
4 juni 2016

Het voetbalseizoen ’15/’16 zit er voor de meeste teams op. SVL 2 speelt nog voor een plek in de hoofdklasse en andere teams spelen nog enkele toernooien. Toch willen we met een ieder terugkijken op een heftig seizoen en dit willen we samen doen met onze leden & vrijwilligers. Daarom wordt op zaterdag 11 juni de slotdag van de afdeling voetbal georganiseerd.

Voor de junioren en senioren (dames en heren) staat er ‘s middags om 15:00 uur een mix-toernooi op het programma. Je kunt je hiervoor aanmelden bij Barry van Leeuwen (e-mail: barry_van_l@hotmail.com).

Daarna kan men een poging wagen met penalty schieten bij de beste keepers van SVL met tegelijkertijd een BBQ. Dit wordt opgevolgd met de Mister Blue Kwis onder leiding van Wouter van Hoof. Hierna zullen de belangrijkste prijzen van dit seizoen worden uitgereikt, te denken aan clubman/vrouw of sportteam, topscoorder, penaltybokaal, etc.

Het programma is als volgt:
12:00 uur SVL 2 – Ijsselmeervogels 2
15.00 uur Mix toernooi (junioren & senioren) (dames en heren)
17.00 uur BBQ
18.00 uur Penalty schieten
20:00 uur Mister Blue Kwis
21.00 uur Uitreiking diverse prijzen (topscoorder ed)

Gerhard Roeterd

Klusdag bij SVL
4 juni 2016

Op vrijdagavond 17 juni van 18:30 tot 21:00 uur en zaterdagmorgen 18 juni van 8:30 tot 12:30 uur wordt er bij SVL geklust in en rondom de kantine en velden.

U kunt zich hiervoor opgeven op de lijst die in de kantine hangt op het informatiebord.

SVL Rabobank Jeugdtoernooi
26 mei 2016

Afgelopen zaterdag 21 mei stond voor de 5e keer het SVL Rabobank Jeugdtoernooi op het programma. Met in de ochtend de E + F pupillen en in de middag de D-pupillen en C-junioren. Helaas hebben wij het middag toernooi af moeten blazen i.v.m. nacompetitie voetbal van het 1e en 2e elftal. Het ochtend programma kon gelukkig wel doorgang vinden.

Op deze mooie zonnige zaterdagochtend werd er om 9.00 uur gestart met 23 teams verdeeld over 4 verschillende poules: E pup. 5e klasse / E pup. 7e klasse / F- pup. 6e klasse / F pup. 7e klasse
In elke poule werden er 5 poule wedstrijden gespeeld, behalve in de poule van de E pup. 7e klasse daar was er 1 team minder, daar werden 4 poule wedstrijden gespeeld. Op deze prachtige dag werd er fanatiek gestreden om de prijzen. Wat resulteerde in mooie en spannende wedstrijdjes.

Hieronder de einstand/winnaars van het SVL Rabobank Jeugdtoernooi:

F-pup. 6e kl. F-pup. 7e kl. E pup. 5e kl. E pup. 7e kl.
1 HDS F2 1 HDS F4 1 CDW E2 1 HDS E5
2 Aurora F1 2 UVV F10 2 Schalkw. E2 2 HDS E4
3 SVL F1 3 SVL F2 3 SVL E1 3 SVL E2
4 CDW F6 4 CDW F8 4 HDS E3 4 Aurora E3
5 JSV Nieuwegein F7 5 HDS F5 5 HDS E2 5 CDW E8
6 Schalkwijk F2 6 JSV F5 6 't Goy E3  

Tot slot willen wij nogmaals iedereen bedanken die ons geholpen heeft met dit goed verlopen SVL Rabobank Jeugdtoernooi.

De Toernooicommissie

SVL Jeugdkamp
25 mei 2015

Op zaterdag 18 juni vindt het SVL Jeugdkamp weer plaats. Vanwege de avond4daagse in Doorn (èn vaderdag!) hebben we dit jaar een ééndaags kamp (dus helaas geen overnachting deze keer). Maar we gaan er wel een héle leuke dag van maken! Bekijk de flyer voor meer informatie en de wijze waarop je je kunt aanmelden. Graag uiterlijk 5 juni opgeven.

Vacature trainer/coach SVL A1
25 mei 2016

SVL Langbroek is voor het seizoen 2016-2017 op zoek naar een Jeugdtrainer A1-Junioren. Wij zoeken voor onze A1 (volgend seizoen 2e klasse) een gedreven en enthousiaste trainer bij voorkeur met ervaring in het trainen van jeugdteams. Doelstelling van de functie is het verbeteren van de prestaties zowel individueel en als team.

Taken:

Gewenst profiel:

Aanvullend:
Als zelfstandig A1 trainer werk je nauw samen met de jeugdcommissie en trainers van de andere elftallen om onze talentvolle jeugdspelers verder te ontwikkelen. De functie biedt een uitdagende omgeving om je zelf verder te ontwikkelen als (jeugd)trainer. Heb je interesse om bij een dorpsvereniging te werken, neem dan contact met ons op:
jeugdcommissie@svl-voetbal.nl of via 06-18782715.

Mehmet Kaya kiest voor SVL
25 mei 2016

Met Mehmet haalt SVL een zeer begaafd technicus in huis. Ondanks dat de inwoner uit Amersfoort pas 23 jaar is, brengt de zeer sympathieke speler toch al veel voetbalervaring met zich mee. Mehmet speelde al hoofdklasse voor SDC Putten en enkele jaren voor eerste klasser Roda46 uit Leusden. Mede door goede verhalen over SVL en zijn eigen ervaringen deed Mehmet besluiten om zich bij de Langbroekers aan te sluiten. Tevens treft hij bij SVL ook oud ploeggenoten aan met Thomas en Selcuk.

Het is de gewenste versterking voor de selectie van Jan Gaasbeek, die erg in zijn nopjes is met de komst van de middenvelder. Wij heten Mehmet van harte welkom en wensen hem alvast veel succes en plezier bij SVL.

Technische Commissie.

 

Bedankje familie van Ziel
9 mei 2016

You’ll Never Walk Alone

Wij willen u bedanken voor de wijze waarop we samen afscheid hebben genomen van onze

Jan van Ziel

Het is duidelijk geworden dat Jan niet alleen voor ons, maar ook voor anderen veel heeft betekend. Zonder Jan is alles anders geworden, zijn vriendschap en aparte humor wordt door velen gemist.

Fam. van Ziel, Langbroek, mei 2016


SVL verlengt contract met Maurice Pot
4 mei 2016

Maurice gaat hiermee zijn 6e seizoen in als assistent trainer, hij zal zich komend seizoen nog meer gaan bezighouden met talentontwikkeling binnen de selectie.

Op zaterdag zal hij wederom als assistent op de bank zitten. Wij zijn blij dat Maurice bij SVL weer een belangrijke bijdrage aan het team en individu zal leveren.

 

Vacature trainer/coach SVL 2
4 mei 2016

Met ingang van het seizoen 2016 / 2017 is SV Langbroek op zoek naar een trainer/coach met als voornaamste aandachtsgebied het tweede elftal.
SV Langbroek is een omnisport vereniging. De voetbalafdeling van SVL telt ongeveer 250 spelende leden. Het eerste elftal komt dit seizoen uit in de hoofdklasse A zaterdag amateurs en het tweede speelt in de reserve eerste klasse B.

Wij zien SVL2 als een “opleidingsteam”, dat plaats biedt aan:

Op donderdag traint het tweede team apart. De spelers die tweemaal per week willen trainen, sluiten op dinsdag aan bij andere groepen (A-selectie of het derde).

Taken
De trainer die wij zoeken is verantwoordelijk voor de volgende taken:

Wat wij zoeken
Wij zoeken een enthousiaste trainer die de opleidingsdoelstelling onderschrijft en die zowel ontwikkelings- als prestatiegericht kan werken.
De trainer moet een goede balans zien te vinden tussen “spelers beter maken” en “punten pakken”. Prioriteit in dat spanningsveld heeft de ontwikkeling van spelers.

Wat wij bieden
Wij bieden onze toekomstige trainer de mogelijkheid om te werken met een eigen team. Daarnaast krijgt deze trainer de gelegenheid om wekelijks samen te werken met een ervaren A-selectie trainer.
Een passende financiële vergoeding en overige faciliteiten zijn uiteraard bespreekbaar.

Profiel
Diploma
Wij zijn op zoek naar een trainer met diploma TC3 of in opleiding daarvoor.

Kwaliteiten
De trainer moet in staat zijn spelers op technisch en tactisch gebied beter te maken. Gedrevenheid en enthousiasme zijn daarbij onmisbaar.
De trainer moet open kunnen communiceren met alle betrokken groeperingen binnen de vereniging (andere trainers, coördinator selecties, betrokken vrijwilligers, bestuur en jeugdafdeling).
De trainer heeft een (pro-)actieve, positieve en oplossingsgerichte houding.

Mocht u belangstelling hebben, dan zien wij uw reactie gaarne tegemoet vóór 21 mei.

Reactie naar: bestuur@svl-voetbal.nl

Het honderdste doelpunt van SVL VR1 in het seizoen 2015-2016
1 mei 2016

Dit seizoen gaat het uitstekend met de dames van SVL. In twintig wedstrijden werden negenennegentig doelpunten gescoord. Zaterdag 30 april stond de eenentwintigste wedstrijd tegen DHSC op het programma, de nummer negen. Het eerste doelpunt gescoord door SVL zou het honderdste doelpunt worden. Het honderdste doepunt werd gemaakt door Nicolien Overvest en zij werd getrakteerd op een fles drank met het SVL-logo (zie foto). Na afloop moest natuurlijk het hele elftal op de foto met de fles.

          

Maar er zit misschien nog meer in het vat voor SVL VR1, want met nog één wedstrijd te spelen staat SVL VR1 op de eerste plaats met 54 punten en de nummer twee Voorwaarts VR1 staat tweede met twintig wedstrijden en 50 punten. Wint SVL VR1 de thuiswedstrijd op 14 mei tegen nummer drie VVZ 49 VR1, dan kan de kampioensvlag uit en is het feest voor de dames.

Komt allen kijken op zaterdag 14 mei om 10:45 uur.

Uitnodiging sponsormiddag SVL 9 april 2016
20 maart 2016

Rondom de wedstrijd SVL - Sparta Nijkerk op zaterdag 9 april organiseert de sponsorcommissie van SVL haar jaarlijkse sponsormiddag. Alle sponsoren van SVL zijn van harte welkom!

Programma
14.00 uur ontvangst met koffie of thee
14.05 welkomstwoord door SVL voorzitter Gerhard Roeterd
14.30 uur aanvang eerste helft
15.15-15.30 uur drankje in de rust
15.30 uur aanvang tweede helft
16.15-18.00 uur 3de helft met een drankje en een hapje
18.30 uur Muziekbingo o.l.v. Wouter van Hoof

Aanwezig? Meld u aan op svlsponsoring@hotmail.com.

Aansluitend op de sponsormiddag organiseert SVL1-speler Wouter van Hoof een gezellige muzikale bingo in de kantine. U bent van harte uitgenodigd om gezellig mee te spelen!

Zonder prijzen geen Muzikale Bingo!
Wouter is nog op zoek naar leuke prijzen voor de muzikale bingo. Wat levert het op? Een gezellige avond in de SVL kantine, uw (bedrijfs)naam op de BINGO-KAART en uw favoriete lied in de bingomolen! Mocht u een prijs ter beschikking willen stellen dan graag even contact opnemen met Wouter: Tel.: 06-46938839 / w.v.hoof@de-basis.nl.

De opbrengst van de muzikale bingo komt ten goede aan ‘SamenLoop voor Hoop’.

 

Overlijdensbericht Jan van Ziel
14 maart 2016

Vanochtend zijn we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van Jan van Ziel. Na zijn schoonmaakwerkzaamheden ging hij in zijn eentje nog wat klusjes doen. Daarbij is hij in het wedstrijdsecretariaat onwel geworden.
Vanavond zullen er geen activiteiten op het sportpark zijn. Vanaf 19.30 is de voetbalkantine open. Er is dan gelegenheid om met elkaar stil te staan bij dit tragisch overlijden.
We zijn geschokt en bedroefd. SVL treurt.

Bekijk hier de rouwkaart van Jan.

Bestuur SVL Voetbal

Parkeren bij DOVO - SVL
1 maart 2016

Beste SVL supporter. Wanneer je a.s. zaterdag met eigen vervoer naar DOVO - SVL gaat, is het handig om rekening te houden met het volgende. DOVO is met ruim 1.600 leden een grote club. Bovendien biedt sportpark Panhuis ook onderdak aan voetbalvereniging GVVV. Dit maakt de parkeerruimte op sportpark Panhuis beperkt. Wij adviseren gasten van SVL daarom te parkeren op de hieronder aangegeven P-locaties. Beide parkeergelegenheden liggen op maximaal 5 minuten loopafstand van sportpark Panhuis.
Let op: ‘foutparkeerders’ op of direct grenzend aan sportpark Panhuis lopen een verhoogd risico op boetes. Politie en BOA’s surveilleren a.s. zaterdag!!!

P1) Vanaf rijksweg A12 de Rondweg West volgen richting Veenendaal/Rhenen. Na 5 stoplichten (direct voorbij Shell-station) linksaf slaan. De parkeerplaats bevindt zich direct aan uw rechterzijde bij zwembad ‘De Vallei’ of op de parkeerplaats van het daarnaast gelegen schoolgebouw ‘Het Perron’. Sportpark Panhuis is via de fietserstunnel onder de Rondweg West eenvoudig bereikbaar.

P2) Vanaf rijksweg A12 de Rondweg West volgen richting Veenendaal/Rhenen. Bij het 5e stoplicht rechtsaf slaan. De weg volgen over de brug en voorbij gaan aan sportpark Panhuis (ligt aan uw linkerhand). In een bocht slaat u linksaf, voor winkelcentrum ‘De Ellekoot’. U rijdt over de spoorwegovergang en aan uw rechterzijde ziet u de parkeerplaats. Hier kunt u (zonder parkeerschijf) GRATIS parkeren. Het sportpark ligt op ca. 5 minuten loopafstand.
Let op: Bij winkelcentrum ‘De Ellekoot’ geldt een blauwe parkeerzone MET parkeerschijf, waarmee u niet langer dan 2 uur kunt parkeren!

SVL vindt snel een nieuwe keeperstrainer
17 februari 2016

Door het wegvallen van keeperstrainer Michel Schonis in verband met zijn drukke werkzaamheden heeft SVL voor volgend seizoen Jos Cremers aangesteld als nieuwe keeperstrainer. Jos Cremers is geen onbekende bij SVL, hij heeft de keepers al eens eerder onder zijn hoede gehad. Het gesprek met Jos is erg positief verlopen en beide partijen waren er dan ook snel uit.
Wij zijn erg blij met de komst van Jos en wensen hem veel plezier en succes toe.

Technische Commissie SVL

Erik van Hulzen en SVL nemen afscheid van elkaar
17 februari 2016

Na negen jaar nemen we afscheid van de trainer van SVL 2, Erik van Hulzen. Wij danken hem voor zijn inzet voor de vereniging en de grote betrokkenheid bij zijn team. Voor de toekomst wensen wij hem veel succes.

Bestuur SVL voetbal

Après ski party
14 februari 2015

Zaterdag 20 februari is er vanaf 17.00 uur een après ski party met DJ Roy in de voetbalkantine.

     

SVL MB2 krijgt nieuwe kleding
24 januari 2016

Kijk in het foto-album voor alle foto's gemaakt door Jan van Kooten.

De meiden van de MB2 hebben zaterdag hun nieuwe kleding in ontvangst mogen nemen. Afrojack was er helaas niet zelf bij om de kleding aan de meiden uit te reiken. De meiden werden ook voorzien van trainingspakken die gesponsord werden door Veilige PCS. Hierna moesten de meiden hun uitwedstrijd tegen Jonathan MB2 spelen. De meiden hebben hun wedstrijd helaas verloren 4-0.

   

Meidenvoetbal bij SVL
Binnen SVL is het dus mogelijk op prestatie te voetballen, maar ook recreatief een balletje te trappen. Mocht je interesse hebben, neem dan gerust contact op met TCdames@svl-voetbal.nl.

Gasttrainer bij SVL MB1
13 januari 2016

Sinds dit seizoen krijgen de meiden van SVL MB1 geregeld bezoek van een gasttrainer. Ron de Waal (de huidige trainer van de MB1) heeft diverse oud spelers (waar hij trainer van is geweest) benaderd om eens een gasttraining te komen geven. Vandaag was Alje Schut de gasttrainer. Alje begon zijn voetbal loopbaan bij UVV, via Feyenoord (jeugd), speelde hij enkele jaren voor FC Utrecht. Hiermee won hij twee keer de KNVB beker en één keer de Johan Cruijfschaal. Later ging hij in Zuid Afrika voetballen, werd kampioen en won de Afrika Cup voor clubteams. Hij speelt nu bij topklasse Kozakken Boys en is scout bij FC Utrecht.

Na zich even voorgesteld te hebben kon de training beginnen. Na de warming up, werden diverse oefenvormen uitgelegd en uitgevoerd. De meiden waren zeer leergierig in de oefeningen die Alje voor hun had samengesteld. Als sluitstuk werd er afgesloten met een partijspel. Alje was onder de indruk van het niveau van de meiden. De meiden spelen in de hoogst haalbare klasse voor hun leeftijdsgroep (hoofdklasse van West 1). Na de training bedankten de meiden en begeleiding Alje voor deze gasttraining. We kijken al weer uit naar de volgende gasttrainer die onze meiden zal trainen.

Aanstaande zaterdag spelen de meiden om 10.00 uur thuis tegen Zuidvogels MB1. Zaterdag 23 januari staat de uitwedstrijd in Hoorn tegen Always Forward MB1 op het programma.

Begeleiding SVL MB1

Avonden voor jeugdtrainers
8 januari 2016

Uitnodiging voor 22 januari 2016
Genodigden: alle jeugdtrainers SVL
Aanvang: 19.00 uur
Slot: 21.00 uur
Onderwerp: Looptraining, stabiliteit en conditie

Beste jeugdtrainer,

de komende tijd hebben wij Bastin en Jan Kees bereid gevonden een paar avonden te verzorgen. Avonden voor SVL jeugdtrainers, verzorgd vanuit SVL.
Zij zullen aandacht geven aan een onderdeel van het trainerschap wat lange tijd ondergeschoven is geweest: Looptraining, stabiliteit en conditie met alle aspecten die van belang zijn.

Het belang van goede lichamelijke en motorische ontwikkeling zal voor iedereen duidelijk zijn. “Conditie” is een veel gehoorde term. Snelheid en kracht van belang. Er leven veel vragen en er zijn veel commentaren vanuit de trainers, maar ook vanuit de ouders. Een duidelijk antwoord hierop is er pas als we de vragen waarom, wie, wanneer, wat en hoe kunnen beantwoorden.
Bastin en Jan Kees willen hier graag vanuit de optiek van de deskundige fysio en de jeugdtrainer met jullie over bezig zijn!

Op luchtige wijze zal Bastin over 3 avonden, ondersteund door Jan Kees, de in’s en out’s laten zien, laten ervaren en laten uitvoeren: praatje – plaatje – daadje.

Avond 1: 22 januari, aanvang 19.00 uur

Avond 2:

Avond 3:

Wij hopen op jullie aanwezigheid. Belangrijk voor jezelf maar zeker ook de SVL jeugd en hun ontplooiing!

Hartelijke groeten,

Verstuurd namens:
Bastin en Jan kees