Sportstichting Langbroek (SSL)

Historie
De Sportstichting Langbroek (SSL) is opgericht op 31 januari 1990. Het doel van de stichting is het realiseren en exploiteren van sportaccommodaties in Langbroek. De oprichters waren Andre de Bree (voorzitter), Ad Gaasbeek (secretaris) en Rien Overvest (penningmeester). De stichting heeft in de periode 1990 tot 2011 de oude tennisaccommodatie geëxploiteerd.

Nieuwe accommodatie
De realisatie van het nieuwe sportcomplex in 2011 door SSL is in nauwe samenwerking met SVL en de gemeente Wijk bij Duurstede tot stand gekomen. De grond van het sportcomplex is door SSL in erfpacht verkregen. De gemeente blijft juridisch eigenaar van deze grond. De terreininrichting en opstallen van het gehele complex zijn eigendom van SSL.

 

De sportaccommodatie bestaat uit de volgende onderdelen:

De uitloop van het tennisveld in de sportzaal is niet in overeenstemming met de voorschriften, waardoor er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden. Dit tennisveld is bestemd voor trainingsdoeleinden.

Exploitatie
De exploitatie van het sportcomplex is voor rekening van SSL. SSL verhuurt de kantineruimten aan SVL en stelt de voetbalvelden, tennisbanen en sportzaal met kleedaccommodatie ter beschikking voor het beoefenen van sport. Tevens wordt er door de basisscholen uit Langbroek gebruik gemaakt van de sportzaal voor het bewegingsonderwijs.

Naast de hiervoor genoemde gebruikers kan de accommodatie ook ter beschikking gesteld worden aan derden. De tarieven voor het gebruik van de accommodatie treft u elders op deze website aan.

In de sportzaal is een tennisbaan aanwezig. De uitloop van deze tennisbaan is niet in overeenstemming met de voorschriften, waardoor er geen wedstrijden gespeeld kunnen worden. De baan is bestemd voor trainingsdoeleinden.

Contact en reserveringen
Voor reserveringen van onderdelen van het sportcomplex kunt u contact opnemen met:

De beschikbaarheid van de sportzaal kunt u raadplegen in de agenda.