Gebruik sportaccommodatie

Voorwaarden gebruik sportaccommodatie

  1. Het schoeisel moet schoon zijn en geschikt voor de accommodatie.
  2. Gebruiker dient de accommodatie op gepaste wijze te gebruiken.
  3. Gebruiker dient de accommodatie na gebruik opgeruimd en schoon achter te laten. De laatste gebruiker moet de verlichting uit doen en zorgen voor afsluiting.
  4. Schade aan de accommodatie moet door de gebruiker worden gemeld bij SSL.
  5. De indoor tennisbaan is niet geschikt voor wedstrijden, omdat de uitloopafmeting niet voldoet aan de voorschriften. De baan wordt beschikbaar gesteld voor trainingsdoeleinden.
  6. SSL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade geleden door gebruiker tenzij de schade is veroorzaakt door verwijtbare gebreken aan de accommodatie.
  7. Gebruiker kan door SSL aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade als er sprake is van verwijtbaar gedrag of nalatigheid van de gebruiker.
  8. Gebruik van de kantineruimte kan uitsluitend met toestemming van SVL.

Procedure openen, sluiten en alarm gebouw SSL

De toegangshekken en het gebouw zijn voorzien van een Salto sluitsysteem en het gebouw is beveiligd met een alarm. Download hieronder de procedure voor het openen, sluiten en alarmbediening van het gebouw: