Aan-/afmelden

Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich bij de secretaris van het hoofdbestuur aanmelden. Aanmeldformulieren zijn bij hem en de afdelingssecretaris verkrijgbaar. U kunt het aanmeldformulier (pdf-document) ook downloaden en zelf afdrukken. Lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij de secretaris van het hoofdbestuur.

Lidmaatschap
De contributiebedragen voor het seizoen 2020/2021 voor het lidmaatschap van SVL Gymnastiek staan vermeld op het aanmeldformulier. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schiftelijk te gebeuren, gebruik hiervoor het afmeldformulier. U kunt dit sturen/inleveren bij de secretaris van het hoofdbestuur (staat vermeld op het aan/afmeldformulier). Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!

Opzegtermijn
Afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen voor aanvang hiervan (begin seizoen: 1 juli, afmelden voor: 1 juni). Seniorleden zijn automatisch lid voor een heel seizoen. Voor jeugdleden geldt tijdens het seizoen een opzegtermijn van 4 maanden.