Verenigingsnieuws

Algemene ledenvergadering 24 november
19 november 2021

Op woensdag 24 november 2021 vindt er een Algemene ledenvergadering plaats om 19.00 uur in de voetbal kantine.

De agenda voor de ALV is als volgt:

Bestuur SVL omni

Start jubileum jaar
5 september 2021

Het is 60 jaar geleden dat SVL opgericht is in Langbroek. Een sportvereniging die bekend is geworden in de wijde omtrek. We vieren dit graag met jou, zet aankomende Jubileum 'Kick-off' dan ook in je agenda!

SVL 60 Jaar
Als eerste hadden we de afdeling voetbal, maar in de loop van de jaren kwamen daar meerdere afdelingen bij zoals gymnastiek, tafeltennis, tennis, volleybal en badminton.
Nu 60 jaar later is er een prachtig complex gerealiseerd. De club draait al jaren op trouwe vrijwilligers met een hoge mate van betrokkenheid. De combinatie van prestatie en plezier en groeiende jeugdleden zorgen ervoor dat we een levendige club zijn.
Aankomend jaar willen we ons 60e seizoen groot vieren als dank aan alle (oud)leden en vrijwilligers. Zaterdag 11 september om 17.30 trappen we af met de officiële presentatie van het Jubileum Logo.
Daarnaast geven we een tipje van de sluier over de activiteiten die georganiseerd zullen worden het komende jaar en unieke jubileum 'must haves'.

Save the Date

  • Zaterdag 11 september
  • 17.30 uur
  • Kantine SVL

Met vriendelijke groet,
SVL Jubileum Commissie

 

Algemene ledenvergadering Digitaal 18 mei 2021
7 mei 2021

Door de huidige overheidsmaatregelen vanwege het nog steeds heersende coronavirus zien wij geen mogelijkheid om dit jaar bijeen te komen voor de ALV.

We worden steeds achtervolgd door nieuwe Corona beperkingen. Als bestuur van het SVL hebben we steeds nieuwe plannen gemaakt voor de ALV, maar we worden telkens door Coronaveranderingen teruggefloten. Dan kunnen planningen weer in de prullenbak. Dat is niet alleen frustrerend voor ons maar zeker ook voor jullie als leden.

We snakken naar meer ontmoetingen. Hopelijk in de 2e helft van 2021.

In verband met de continuïteit stelt het bestuur dan ook voor de ALV 2020 schriftelijk af te doen en terugkoppeling te geven via Microsoft Teams.

De agenda voor de ALV is als volgt. Tevens ter verduidelijking volgt er een korte uitleg:

Meer informatie, alsmede de financiële stukken zijn/worden inmiddels per e-mail aangeboden aan alle stemgerechtigde leden. Mocht je deze e-mail ten onrechte niet ontvangen hebben, neem dan contact op met ons. (voorzitter@svl-voetbal.nl)

De leden worden in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 14 mei 2021 hun mening te geven over de stukken. Die reactie kan bestaan uit vragen/opmerkingen, dan wel afkeuring van de gedane voorstellen. Reacties kunnen worden gemaild aan voorzitter@svl-voetbal.nl.
Het bestuur zal vervolgens een terugkoppeling geven via Microsoft Teams op de ALV van 18 mei 2021.

Overigens staat het de leden uiteraard vrij om naast de vergaderstukken ook andere onderwerpen aan de orde te stellen. Ook de rondvraag verloopt dus via de mail.
We zijn ons ervan bewust dat een fysieke vergadering meer discussiemogelijkheden geeft, maar we hopen dat deze schriftelijke vorm jullie ook uitnodigt te reageren!

Jullie worden per e-mail geïnformeerd hoe deel te nemen aan de virtuele ALV (voor 18 mei). Controleer ook jullie SPAM-box!

Bestuur SVL omni

 

Archief verenigingsnieuws 2020
Archief verenigingsnieuws 2019
Archief verenigingsnieuws 2018
Archief verenigingsnieuws 2017
Archief verenigingsnieuws 2016
Archief verenigingsnieuws 2015
Archief verenigingsnieuws 2014
Archief verenigingsnieuws 2013
Archief verenigingsnieuws 2012
Archief verenigingsnieuws 2011
Archief verenigingsnieuws 2010
Archief verenigingsnieuws 2009
Archief verenigingsnieuws 2008