Bestuursleden

Hieronder vindt u de contactgegevens van de bestuursleden van de afdeling tennis.

Bestuur afdeling tennis
VACANT     Voorzitter
Corina van Beusekom Gerrit Achterbergstraat 59
3947 ME Langbroek
corinaversteeg@hotmail.com Activiteiten
Mieke Damen Kerkeland 26
3947 MX Langbroek
0343-563086
mmksdamen@ziggo.nl
Competitie
Daniëlle van Leeuwen Langbroek    
Thomas Weder Langbroekerdijk B 23
3947 BA Overlangbroek
wederta@msn.com Algemeen