Aan-/afmelden

Nieuwe leden
Nieuwe leden kunnen zich bij de secretaris van het hoofdbestuur aanmelden. U kunt het aanmeldformulier (pdf-document) downloaden en zelf afdrukken. Lever het ingevulde en ondertekende formulier in bij de secretaris van het hoofdbestuur.

Als je t.z.t. competitie wilt gaan spelen, lever dan even een pasfoto in bij Heleen van Blokland (zie jaarboekje), want een pasfoto op je KNLTB pas is dan verplicht.

De gegevens op het aanmeldformulier worden bij de aanmelding van uw lidmaatschap van SVL Tennis ook aan de KNLTB verstrekt. SVL Tennis is bij de KNLTB aangesloten onder verenigingsnummer 80630.

U dient bij aanmelding het contributiebedrag voor het jaar contant te voldoen. Er wordt direct een tijdelijke SVL-pas verstrekt waarmee u kunt spelen. Nadat de aanmelding heeft plaatsgevonden bij de KNLTB, wordt de tijdelijke pas vervangen door een definitieve pas.

Lidmaatschap
De contributiebedragen voor het seizoen 2018 voor het lidmaatschap van SVL Tennis staan vermeld op het aanmeldformulier. De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld en is voor alle afdelingen gelijk. Ben je al volledig lid van een afdeling binnen SVL, dan kan je bij SVL meerdere sporten beoefenen tegen een gereduceerd tarief. Voor iedere volgende sport betaal je 50% van de contributie. Er wordt gekeken naar de leeftijd op 1 maart van het seizoen.

Voor de betaling van de contributie krijgt u automatisch een acceptgiro toegestuurd, die dan binnen een maand moet worden voldaan.

Gastspelers kunnen via het SVL-lid waarmee gespeeld wordt voor € 3,- (jeugd € 1,-) een gastenpas krijgen, die een hele dag geldig is. Het lid moet ervoor zorgen dat er een betaalde en ingevulde (naam, datum) gastenpas is afgehangen.

Blanco gastenpasjes vindt u in de kas. U mag er - als lid - zelf één invullen voor uw gast en ophangen na betaling van € 3,- (voor jeugd € 1,-). Na het spelen de ingevulde gastenpas in de kas doen ten behoeve van de administratie.

Deze passen zijn niet bedoeld als vervanging van een lidmaatschap. Er kan in principe slechts een enkele keer per persoon gebruik van worden gemaakt!

Opzeggen
Opzeggen van het lidmaatschap dient uitsluitend schiftelijk te gebeuren, gebruik hiervoor het afmeldformulier. U kunt dit sturen/inleveren bij de secretaris van het hoofdbestuur (staat vermeld op het aan/afmeldformulier). Mondelinge afmeldingen bij wie dan ook hebben geen geldigheid en u kunt zich hier niet op beroepen!

Opzegtermijn
Afmelden voor het nieuwe seizoen dient te gebeuren uiterlijk 30 dagen voor aanvang hiervan (begin seizoen: 1 januari, afmelden voor: 1 december). Seniorleden zijn automatisch lid voor een heel seizoen. Voor jeugdleden geldt tijdens het seizoen een opzegtermijn van 4 maanden.

Tennislessen
DTT+ Tennisopleidingen verzorgt de tennistrainingen bij SVL.

Inschrijven gaat als volgt;
1. ga naar www.dttplus.nl
2. ga naar de knop ‘inschrijven’
3. klik op het logo van T.V. Langbroek
4. vul hier je gegevens en wensen in
5. klik op ‘inschrijven’ na het lezen van de Algemene Voorwaarden en je ontvangt een bevestiging dat je inschrijving is verzonden.

Graag inschrijven voor zondag 16 maart 2017!

Er staat vast voor elk wat wils bij de trainingsmogelijkheden, maar ik wijs jullie langs deze weg vast even op het volgende.

 

Met de jongste, zogenaamde ‘Rode’ jeugd (tot en met 8 jaar) gaan we stunten!
Een seizoen tennistraining kost voor hen slechts €65,- per seizoen voor een uur training per week. Laagdrempelig en op een leuke, spelende manier kennis maken met tennis bij T.V. Langbroek en DTT+! We hopen op veel inschrijvingen zodat we lekker van start kunnen gaan!

DTT+ biedt graag het trainen in een groep van 4 aan, dit heeft echter wel een paar ‘spelregels’. Het trainen in een groep van 4 kan alleen plaatsvinden bij voldoende inschrijvingen hiervoor. Daarnaast zal de groep van 4 ook dermate goed moeten aansluiten dat de leeftijd (voor junioren) en het niveau goed trainbaar is binnen de groep. Dit om de kwaliteit van de trainingen te bewaken. Mocht het blijken dat je gekozen hebt voor een groep van 4, maar dat dit op het moment dat de trainingen aanvangen (nog) niet haalbaar is, dan zal er per email contact worden opgenomen voor een alternatief. Je wordt dus niet zomaar ergens anders ingedeeld.
Elke groepsgrootte moet overigens redelijkerwijs ‘levensvatbaar’ zijn.

Voor zowel junioren als senioren werkt het in je voordeel als je kunt opgeven met wie je graag in de groep wilt trainen, zo ontstaat er al een redelijke ‘basisgroep’ en worden mogelijke verhinderingen vast op elkaar afgestemd. Denk ook eens aan trainen met je competitieteam!

Opgeven voor 16 weken trainen is ook daadwerkelijk 16 weken trainen. DTT+ kent geen inhaalreglement of iets dergelijks voor wat betreft het weer en verzorgt altijd 16 weken trainen voor zover het seizoen het toelaat. Meer info hierover vind je in de Algemene Voorwaarden.
Op dit moment hebben we één dag aangegeven waarop er getraind kan worden.
Bij veel inschrijvingen gaan we natuurlijk op zoek naar mogelijkheden om meer trainingstijdstippen aan te bieden.

We hopen jullie hiermee even voldoende op de hoogte te hebben gebracht en wensen jullie veel plezier met inschrijven. Mocht er ondertussen nog ander ‘trainingsnieuws’ zijn, dan komen we graag bij jullie terug.

Ben je als lid van T.V. Langbroek geïnteresseerd in bijvoorbeeld (een ‘losse’) privétraining, een bepaalde thematraining of iets anders wat je niet op het inschrijfformulier terug vindt? Neem dan aub gerust contact met mij op via dennis@dttplus.nl. Dit geldt vanzelfsprekend voor alle andere zaken met betrekking tot de trainingen.

We zien jullie inschrijvingen graag tegemoet en tot op de baan!

Met sportieve groeten,

Dennis van der Burgh DTT+
dennis@dttplus.nl