Communicatieschema SSL - SVL

Contactpersonen beheer gebouw en terrein sportcomplex SSL

Functie SSL Naam Telefoon E-mail
Voorzitter Bob van Leeuwen 06-10933536 voorzitter@sportstichtinglangbroek.nl
Penningmeester Rien Overvest 06-51181586 penningmeester@sportstichtinglangbroek.nl
Secretaris Marlot van Leeuwen 06-51377273 secretaris@sportstichtinglangbroek.nl
Beheer gebouw Jan van Garderen 06-25418515 gebouw@sportstichtinglangbroek.nl
Beheer terrein Geert Willem Merkens 06-29577679 terrein@sportstichtinglangbroek.nl

Functie SVL Naam Telefoon E-mail
Beheer Voetbal Johan Damen 0343-563444 info@damenenvanleeuwen.nl
Beheer Gymnastiek Eduard Winkel 06-22546796 eduard_1@casema.nl
Beheer Tennis Klaas van Heeringen 06-16939609 kvheeringen@hotmail.com
Beheer Badminton Jan van Garderen 06-25418515 jan.vangarderen@ziggo.nl
Lid onderhoudscommissie Peter Quint 06-64660646 peterquint@hotmail.com
Lid onderhoudscommissie Jan Willem Aalbertsen 06-30737528 jwsvl@hotmail.com

Correspondentie

Sportstichting Langbroek
Beatrixlaan 14
3947 MH Langbroek

Meldpunt

Voor het melden van storingen, defecten of schade aan het sportcomplex (het gebouw en de sportvelden) kunt u een email sturen aan meldpunt@sportstichtinglangbroek.nl.

Toegangspasjes

Voor vragen over de toegangspasjes of het melden van vermissing of diefstal van een toegangspas, kunt u een email sturen aan toegangspas@sportstichtinglangbroek.nl.