Bestuursleden

Hieronder vindt u de contactgegevens van de bestuursleden van de afdeling gymnastiek.

Bestuur afdeling gymnastiek
Diny Legemaat   legemaat@live.nl Voorzitter
Mirjam van Verseveld Cotherweg 19
3947 MP Langbroek
0343-416341
m.van.verseveld@xs4all.nl
Secretaris
Gert-Jan van Veldhuizen   gertjan@vanveld.nl Penningmeester
Teunie Emons Weidedreef 26
3947 NV Langbroek
0343-562671
pfemons@kpnmail.nl
Leiding, gympakkenverkoop

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.