Bestuursleden

Hieronder vindt u de contactgegevens van de bestuursleden van de afdeling gymnastiek.

Bestuur afdeling gymnastiek
Diny Legemaat voorzitter@svl-gymnastiek.nl Voorzitter
Joke van Grootveld secretaris@svl-gymnastiek.nl Secretaris
Miriam Sterkenburg-Wesseling penningmeester@svl-gymnastiek.nl Penningmeester
Teunie Emons trainer@svl-gymnastiek.nl Leiding, gympakkenverkoop

We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden. Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden.