Verenigingsnieuws

Oud en Nieuw Bingo
27 december 2017

Op zaterdag 30 december is er vanaf 16.00 uur een Oud en Nieuw Bingo in de voetbal kantine. Iedereen is welkom!

 

Uitnodiging SVL nieuwjaarsreceptie
27 december 2017

Sinterklaas bij SVL
7 december 2017

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Woensdag 29 november waren er bijna 40 kinderen die in spanning zaten te wachten of Sinterklaas met zijn Pieten langs wilde komen. Maar voordat Sinterklaas kwam, was de gymzaal omgetoverd tot oefenzaal voor de Pieten en het paard van de Sint. Ook was zijn zweefbed in de gymzaal geplaatst. De kinderen konden oefenen in gelijke cadeau’s vinden, stapelen, door de schoorsteen gooien en ook voor het paard was er een oefenparcour.

Na een half uurtje was het zo ver, Sint en zijn Pieten hadden de kinderen gevonden en de Pieten konden gelijk mee oefenen. De kinderen zeiden wat ze moesten doen en de Sint keek of dit wel goed ging. De Sint heeft natuurlijk niet alle tijd en moest weer verder, maar niet voordat alle kinderen wat gedronken hadden. Dus met z’n allen naar de BGT kantine waar de limonade klaar stond en ook nog cadeautjes. Eerst een liedje zingen en daarna de cadeautjes uitdelen, de Pieten waren er maar druk mee.

 

Even aftellen en toen mochten de kinderen hun cadeau uitpakken. Daarna ging de Sint met zijn Pieten weer gauw verder en nu maar hopen dat hij volgend jaar weer langskomt. Het was een geslaagde middag.

SVL, sintcomité

Algemene Ledenvergadering
22 november 2017

Op donderdag 7 december 2017 vindt er een Algemene Ledenvergadering van de SVL omni-vereniging plaats.
Aanvang is om 20.00 uur in de voetbalkantine.

Agenda:

 1. Welkom/Opening
 2. Mededelingen en Ingekomen stukken
 3. Verslag vorige A.L.V.
 4. Verslag penningmeester
 5. Verslag kascommissie
 6. Begroting/contributie
 7. Bestuurssamenstelling
 8. S.S.L.
 9. Overige punten
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Verslag Playbackshow SVL
21 november 2017

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Op zaterdag 18-11 was de playbackshow een groot succes bij SVL. Zowel jeugd als senioren betraden het podium. Om 17.45 uur werd er begonnen met de jeugd. Vele artiesten zoals Marco Borsato, je broer, Vinchenzo waren van de partij. Het was goed te zien dat er uren aan voorbereiding in zat om de eerste prijs in de wacht te slepen. Het was aan de deskundige jury, Maaike, Carmen en Danielle de zware taak om een rangorde te bepalen. We hadden meerdere vierde plekken. Als derde was geëindigd: Dustin Sondervan met je broer, DJ Elstak, Dr Punk - Engeltje. Als tweede eindigde Noelle Smits, Nienke Leppink en Vera van Dijk met Vinchenzo - Daily. De eerste plaats was voor Ilse van Dijk met Marco Borsato - Ik leef niet meer voor jou!!!! De presentatrice Bep Lekkerbek had voor iedereen een lekkernij en een prijs. De fotografe Anja zette iedereen mooi op de foto en Wilco zorgde prima voor licht en geluid, zodat de sfeer uitstekend was!

Na een korte break kwamen de senioren aan bod, ook dit keer kwamen er vele artiesten voorbij zoals, de Dutch boys, Helene Fischer, vader Abraham en de smurfen, Snome and Snako, Andre Hazes, Andre Rieu. Ook waren er nog twee gastoptredens van Jantje Smit en Elvis Presley. De jury van de senioren bestond uit Jan, Johan en Dirk. Zij hadden soms opbeurende maar ook zeer treffende woorden van kritiek! Dit tot grote hilariteit van het publiek dat in grote getale aanwezig was. Aan het eind van de avond waren er nog enkele spontane optredens, waardoor de playbackshow avondvullend was!!!
Ook bij de senioren was het Wilco die de muziek en het licht verzorgde. Het sterrendoek zorgde voor een professionele sfeer. Presentatrice Bep leidde de playbackshow in goede banen. Nummer drie van de avond was Kees Kosterman met Helene Fischer-ademloos. Nummer twee werd Bastiaan Gaasbeek met Elvis Presley – All shook up. Polle Westbroek en Barry van Leeuwen gingen er met de eerste prijs vandoor. Zij deden de Blues Brothers - Everybody needs somebody to love.

De organisatie kan terugkijken op een zeer geslaagde avond met vele muzikale en dansende talenten op het Oranjehof. Voor herhaling vatbaar in het volgende jaar!!!

Sinterklaas weer bij SVL op bezoek!
29 oktober 2017

Piet heeft ons al laten weten dat hij woensdag 29 november naar SVL komt. En net als voorgaande jaren zou hij het heel leuk vinden als er veel kinderen zijn! Het Sinterklaasfeest is van 15.00 - 16.00 uur en wordt gehouden in de gymzaal waar we allemaal leuke spelletjes gaan doen. En natuurlijk heel hard gaan zingen, zodat Sinterklaas en zijn Pieten ons goed kunnen vinden!

Alle kinderen van 7 jaar of jonger zijn welkom!
En ben je zelf lid van SVL? Dan is het helemaal gratis. Ben je zelf geen lid, maar je broer, zus, vader, moeder, opa of oma wel? Vraag dan je ouders € 4,- mee te nemen op 29 november!

Geef je wel eerst nog even op!
Dat doe je eenvoudig door hier te klikken en de vragen te beantwoorden. Of print het inschrijfformulier uit en lever deze volledig ingevuld in bij Teunie (gymjuf). Opgeven kan tot uiterlijk 13 november. Daarna kan het niet meer, want de Pieten hebben natuurlijk tijd nodig om alle kadootjes in te pakken!

Tot 29 november! En alvast de groeten van de Sint.

 

Gerard Minnaar overleden
6 oktober 2017

Rouwkaart Gerard Minnaar

Met grote verslagenheid namen we kennis van het overlijden op 78 jarige leeftijd van ons ere lid en onze ere voorzitter Gerard Minnaar.
Hij heeft zich op buitengewone manier ingezet voor onze vereniging en we zullen hem binnen onze club dan ook erg missen. Hij blijft in onze herinnering als een bijzonder sympathiek en vriendelijk man.
We wensen de gehele familie heel veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, leden en vrijwilligers
Sport Vereniging Langbroek

Zaterdag 7 oktober zullen er geen activiteiten op het sportpark zijn.
Verder is de kantine geopend op zaterdag 7 oktober van 16.00 uur tot 18.00 uur voor een informeel samenzijn.

Inschrijven SVL Playbackshow
24 september 2017

Op 18 november is er weer een SVL Playbackshow. De start is om 17.30 uur voor de jeugd t/m 14 jaar, aansluitend zijn de senioren aan de beurt.

Inschrijven voor dit fantastische evenement kan via de inschrijflijst in de kantine of via voetbalkantine_svl@outlook.com. Vermeld hierbij je eigen naam, de artiest en het nummer dat je wilt opvoeren.
Ook niet SVL leden zijn van harte welkom om mee te doen.

 

Zonnepanelen op dak clubgebouw SVL
13 augustus 2017

Op het dak van het clubgebouw van SVL heeft de Sportstichting Langbroek zonnepanelen laten aanbrengen. Het gaat in totaal om 320 stuks zonnepanelen met een totaal vermogen van ca. 84 kWp. Met deze investering worden de energiekosten van het sportcomplex sterk gereduceerd en verlaagt dit de totale exploitatiekosten.

In de kantine van de voetbal van SVL zal een scherm komen te hangen, zodat de gebruikers van het sportcomplex kunnen zien wat de opbrengsten zijn van de zonnepanelen. Het is een mooie investering in het verlagen van de kosten en er wordt op deze manier bijgedragen in het verduurzamen van Langbroek.

 

Extra/buitengewone Algemene Ledenvergadering SVL omni-vereniging op 23 augustus 2017
9 augustus 2017

Beste leden,

Hierbij nodigen we jullie uit voor een extra A.L.V. op woensdag 23 augustus om 20.00 uur in de SVL voetbalkantine. Reden voor deze extra vergadering is het aftreden van de zittende waarnemende bestuursleden en het aanstellen van een geheel nieuw (interim) algemeen omni-bestuur.

AGENDA:

 1. Welkom en Opening.
 2. Mededelingen/ingekomen stukken.
 3. Notulen ALV 23-11-2016.
 4. Terugblik/bespreking activiteiten werkgroep omni-vereniging, zie ook verslag ALV van 23-11-2016 en bericht van de werkgroep van 3-6-2017 op de SVL-site Algemeen.
 5. Bestuursaangelegenheden: Gerhard Roeterd en René de Bruin aftredend voor de gehele omni activiteiten. Wim Merkens, Gert van Leeuwen, Martin Roelofs en Chris Everhardus zijn verkiesbaar.
  Namens de afdeling voetbal worden Gerhard Roeterd en Alex Cortenbach tekeningsbevoegd tot en met 31-12-2017.
 6. Overige punten (WVTTK).
 7. Rondvraag.
 8. Sluiting.

Bestuur SVL

Keeper en klusjesman SVL
18 juli 2017

In het AD van 12 juli 2017 staat een interview met Geert-Willem Merkens, keeper van SVL 1 en bestuurslid van SSL.

Fiesta Española
5 juni 2017

SVL Tennis organiseert een Fiesta Española op zaterdag 17 juni (de laatste zaterdag van het Merkens Hoveniers Open Tennistoernooi). Iedereen is welkom!

Bericht van de werkgroep Omni-bestuur
3 juni 2017

Op de A.L.V. van de SVL-omni op 23 november van vorig jaar, kwamen de zittende (waarnemende) bestuursleden René de Bruin en Gerhard Roeterd met een noodkreet voor meer hulp/bestuursleden en steun en bijstand van de afdelingsbesturen. Op die avond werd een werkgroep gevormd met als opdracht de huidige organisatiestructuur te bezien en trachten een oplossing voor de (bezettings-)problemen te vinden. De werkgroep bestaat uit: Jan van Garderen, Wim Merkens, Gert van Leeuwen, Martin Roelofs en Chris Everhardus. Vanwege hun jarenlange ervaring in het omni-bestuur etc., werden Rien Overvest en Gerard Minnaar gevraagd voor advies en bijstand.

De werkgroep heeft de organisatiestructuur en een beleidsplan op papier gezet en deze stukken zijn aan de afdelingsbesturen verstrekt. Het verzoek was daarna hun aan- en/of opmerkingen en visie (afzonderlijk) met de werkgroep te bespreken. Begin februari vonden de diverse gesprekken met de afdelingsbesturen plaats. De afdelingen gymnastiek, badminton en tennis gingen, op wat kleine aanpassingen/opmerkingen na, akkoord met ons plan. Met de afdeling voetbal kwamen we, ondanks een 2e gesprek, niet tot overeenstemming. Voor de duidelijkheid voor iedereen is toen aan de afdeling voetbal gevraagd hun visie kort op papier te zetten. Eind maart werd het aangepaste beleidsplan van de afdeling voetbal ontvangen en werd voor commentaar/opmerkingen doorgestuurd aan de overige afdelingen. In beide plannen wordt uitgegaan voor meer zelfstandigheid en bevoegdheden voor de afdelingen. Echter, het plan van de voetbal, gaat op dit punt, duidelijk iets verder (autonoom). Afgesproken is toen eind mei een gezamenlijke bijeenkomst van de werkgroep met alle afdelingen te organiseren om tot een oplossing te komen.

Afgelopen dinsdag (23 mei) heeft de gezamenlijke bespreking plaatsgevonden. Na een lang en moeizaam overleg is besloten dat de werkgroep, samenwerkend en overleggend met de zittende bestuursleden, tot de ALV in het najaar als interim omnibestuur gaat fungeren. Wel moet de komende weken/maanden nog onderzocht worden of de juridische status van de beslissings-/tekenbevoegdheden en aansprakelijkheid van, met name de voetbalbestuurders, binnen de omni-structuur, op een werkbare wijze te verwezenlijken is. Ook moeten nog een paar kleinere verschilpunten nader worden besproken. De bedoeling en ons streven is, op de eerstvolgende ALV van de omnivereniging (eind november), een nieuw omni-bestuur en een beleidsplan/organisatiestructuur te presenteren.

De werkgroep.

Aanmelden voor SVL Jeugdkamp
25 mei 2017

Ben je 6 jaar of ouder, zit je nog op de Basisschool èn ben je lid van SVL?
Meld je dan nu aan voor het SVL jeugdkamp op 23/24 juni 2017.

Het jeugdkamp begint op vrijdag 23 juni om 19.00 uur en eindigt op zaterdag 24 juni rond 14.30 uur.
Wat neem je mee?

Hoe geef je je op?
Opgeven doe je voor maandag 12 juni door een mailtje te sturen naar: martvdzanden@hetnet.nl. Graag willen we het volgende van je weten: Naam, leeftijd, adres, telefoonnummer van (één van) je ouders/verzorgers en evt. bijzonderheden (medicatie, dieet)

Verslag Paaseieren zoeken
16 april 2017

Vrijdagmorgen 14 april was het weer zo ver …… tijd voor de jaarlijkse paasactiviteit!

Met een leuke groep van 1 t/m 7 jarigen, mama’s en oma’s werden er eerst allerlei spelletjes gedaan met als thema Pasen. Naast het “bowlen” met paaseieren, memory en estafette konden de kinderen ook het kippenhok beklimmen. Na 3 kwartier sporten in de gymzaal konden de kinderen na een lekkere verfrissing het voetbalveld op. Daar had de Paashaas goed zijn best gedaan. Gelukkig had hij de eieren niet al te moeilijk verstopt, zodat ook de allerkleinsten de eieren gemakkelijk konden vinden. Na de zoektocht kreeg iedereen nog een lekkere chocoladehaas.

Het was wederom een geslaagde ochtend en we hopen dat iedereen volgend jaar weer mee zal doen!
Ben je nieuwsgierig hoe het er uit zag, of wil je jezelf nog even terug zien? Dan kun je de foto’s in het fotoalbum zien!

 

Sportstichting Langbroek: Robotmaaier gestolen
27 maart 2017

Voor het onderhoud van de voetbalvelden bij SVL maakt de Sportstichting Langbroek (SSL) gebruik van een automatische grasmaaier, een zogenaamde robotmaaier. In de nacht van zondag 26 maart op maandag 27 maart is deze robotmaaier inclusief laadstation gestolen. Het laadstation met daarin de maaier bevond zich bij veld 3.
Het gaat om een robotmaaier van het type Belrobotics Bigmow (zie afbeelding).

Mocht je in de betreffende nacht iets verdachts gezien en/of gehoord hebben, dan horen we dit natuurlijk graag. Je kunt dan contact opnemen met:

 

Geert Willem Merkens (06 2957 7679, terrein@sportstichtinglangbroek.nl)
Alex Cortenbach (06 5345 9380, algemenezaken@svl-voetbal.nl)

Minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede
26 maart 2017

Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau? Dan heeft u waarschijnlijk een minimuminkomen. In dat geval kunt u wel wat extra hulp gebruiken. Misschien heeft u recht op wat extra geld. Maar hoe weet u waar u recht op heeft? En hoe krijgt u de goede informatie?
De gemeente heeft hiervoor de folder ‘Minimaregelingen gemeente Wijk bij Duurstede’ gemaakt. Hierin kunt u lezen welke organisaties u extra hulp kunnen geven. Dat kan gaan om informatie, advies of andere soorten hulp. Zoals hulp bij het op orde krijgen van uw geldzaken. Of hoe u geld terug krijgt. Om een deel van de zwemles voor uw kind van te betalen. En om het sporten betaalbaar te maken.

Zie de downloads op de pagina Links voor meer informatie.

Fonds Gehandicaptensport
23 maart 2017

Landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport van start.
Duizenden vrijwilligers als één team achter de sporters met een handicap.

Van 26 maart tot en met 1 april gaat de landelijke collecteweek voor Fonds Gehandicaptensport weer van start. Duizenden collectanten gaan op pad om zoveel geld op te halen voor de gehandicaptensport. In Nederland zijn er 1.7 miljoen mensen met een handicap die, om te kunnen sporten, extra ondersteuning nodig hebben. Sporten is voor hen helaas nog niet vanzelfsprekend. Vaak zijn er aanpassingen nodig. Aan bijvoorbeeld het sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie. Daarnaast is er vaak extra begeleiding en speciaal vervoer nodig. Dat kost geld, veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een landelijke collecte. Het doel: zo veel mogelijk geld ophalen voor de sporters met een handicap. Omdat niemand buitenspel mag staan.

Sport doet leven
Sport maakt fysiek en mentaal sterker en helpt mensen met een handicap om beter om te gaan met de dagelijkse barrières. Sport is dus geen luxe maar noodzaak. Zo is voetballen voor G-voetballer Benjamin Huizinga, zijn lust en zijn leven. Benjamin heeft het syndroom van Down, maar zijn zwakke motoriek en het feit dat hij zich moeilijk verstaanbaar kan maken beletten hem niet alles uit zijn sport te halen. Al om vijf uur ’s ochtends zit hij gekleed in sporttenue op de bank thuis, klaar voor de wedstrijd die vaak pas ’s middags begint. Dat voetballen bij zijn vereniging mogelijk is, is alles bepalend voor Benjamin. Hij is de knuffelbeer van voetbalvereniging SJS in Stadskanaal.

Geef daarom tijdens de landelijke collecteweek aan de collectant. Om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Sta zo met al die duizenden vrijwilligers als één team achter de sporters met een handicap!

Ook in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede wordt in de collecteweek van 26 maart tot en met 1 april huis aan huis gecollecteerd. De collectanten zijn allen vrijwilligers, een aantal van hen is lid van de GehandicaptenSportVereniging Wijk bij Duurstede. De GSV heeft een zaalsportgroep voor mensen met een verstandelijke beperking op de maandagavond in de sporthal in Cothen. Laat de collectant(e) a.u.b. niet voor een dichte deur staan en open de deur om een gift in de collectebus te doen. Namens de gehandicapte sporter(s) alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Collecte Fonds Gehandicaptensport – 26 maart tot en met 1 april 2017
Het collecteteam dat bestaat uit vrijwillige collecte coördinatoren, collectanten en medewerkers van Fonds Gehandicaptensport zet zich voorafgaand en tijdens de collecteweek met heel veel enthousiasme in. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen subsidie. De landelijke collecte is daarom een belangrijke bron van inkomsten. Dankzij de opbrengsten van de landelijke collecte kan het Fonds vele grote en kleine projecten ondersteunen. Veel sportverenigingen ontvangen financiële bijdragen voor bijvoorbeeld de organisatie van toernooien of sportdagen; voor de aanschaf van sport- en spelmaterialen (bijvoorbeeld sportrolstoelen, een tillift); het doorvoeren van aanpassingen om een sportlocatie toegankelijk(er) te maken; maar bijvoorbeeld ook de mogelijkheid tot inzet van een extra begeleider of speciaal vervoer. Meer informatie is te vinden op fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek

Paaseieren zoeken
22 maart 2017

Kom je ook de Paashaas meehelpen zoeken?

Op vrijdag 14 april is het weer zover: We gaan paaseieren zoeken!
Alle jeugdleden van SVL t/m 7 jaar, maar ook de kinderen en kleinkinderen van leden (t/m 7 jaar) zijn van harte welkom van 10.30 uur tot 11.30 uur in en rond de BGT-kantine.
Heb je zin om te helpen zoeken? Geef je dan via de mail voor 5 april bij Juf Teunie op: pfemons@kpnmail.nl.
Voor leden is deze activiteit gratis, als je geen lid bent kun je ook meedoen de kosten zijn dan € 2,00 per kind.

De Paashaas zou het leuk vinden als papa of mama jou helpt met zoeken.

Het wordt vast en zeker een gezellige boel!

 

Bingo voor jeugdleden
18 februari 2017

Vrijdag 17 maart organiseert de Jeugdactiviteitencommissie van 18.30 tot 20.00 uur een bingo. Kom je ook? SVL-leden van 8, 9 of 10 jaar oud zijn van harte welkom! Laat je ons even weten of je ook komt?

Mail vóór 8 maart even je naam en je leeftijd naar se.hooijschuur@gmail.com.

 

Vrijwilligers voor Jeugd Activiteiten Commissie
9 januari 2017

Beste ouders van heel SVL,

Wij zijn op zoek naar hulpouders/vrijwilligers bij het organiseren van leuke uitjes/ activiteiten. Op dit moment zijn we nóg met 3 personen, toch gaat er 1 ons spoedig verlaten en zijn we maar met 2. Dit is echt te weinig om voor de jeugd leuke activiteiten te organiseren. Vinden we niet snel nieuwe vrijwilligers zal het JAC stoppen zijn wij bang. Dit zou zonde zijn natuurlijk. Kinderen van SVL kijken uit naar deze avond/dag.

Het gaat om de teamuitjes, sinterklaas, Pasen en kamp. Een paar keer per jaar een gezellige vergadering, en de dag van.... We zoeken 2, 3 of nog beter 4 vrijwilligers die ons willen helpen (vanaf 18 jaar). Mocht een oma of opa dit leuk vinden, top!

Denk je nou....Dít is écht iets voor mij!? Mail dan naar se.hooijschuur@gmail.com of marion.visee@kpnmail.nl.

Met vriendelijke groet, Jeugd Activiteiten Commissie.

 

Aanpassing kantineprijzen afdeling voetbal
9 januari 2017

De afgelopen 5 jaar zijn een aantal prijsverhogingen niet doorberekend. Inmiddels is bekend dat diverse inkoopprijzen per 1 januari 2017 zullen worden verhoogd. Het bestuur heeft de zorg en plicht om ons financiële huishoudboekje verder op orde te brengen en ziet zich dan ook genoodzaakt om de prijzen in de kantine met ingang van 1 januari 2017 te verhogen.

Bestuur SVL afdeling voetbal

Bijzondere algemene ledenvergadering
8 januari 2017

Op 25 januari 2017 om 19.30 uur vindt er een bijzondere algemene ledenvergadering van SVL plaats.
Op de pagina Documenten zijn de notulen van de vorige ALV d.d. 23 november 2016 te downloaden.
De agenda van de aanstaande ALV is als volgt:

 1. Opening.
 2. Vaststellen notulen.
 3. Notulen ALV 23 november 2016, pos. 8: Bestuurssamenstelling en mutaties.
 4. Vorderingen werkgroep/commissie.
 5. WVTT.
 6. Rondvraag.
 7. Sluiting.