Verenigingsnieuws 2014

Weer klussen bij SVL op een klusdag
19 december 2014

Binnenkort organiseert Johan Damen weer een klusdag bij SVL. Hij wil weer een aantal klussen ter hand nemen. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die ons willen assisteren. Voor degene die na de kerstdagen niet kan stilzitten, is er een klussendag. Zaterdag 27 december, aanvang om 11.30 tot 15.00 uur en daarna een biertje drinken.

Geef u op bij Johan Damen, info@damenenvanleeuwen.nl.

          

Sint en Pieten bij SVL
4 december 2014

Kijk in het foto-album voor nog meer foto's.

Sinterklaas is vandaag en morgen natuurlijk razend druk, maar hij heeft in zijn agenda een plekje vrij gehouden om de kinderen van SVL te bezoeken.

Oefenen, oefenen, oefenen…
De kinderen hebben in de gymzaal eerst geoefend om een echte Piet te worden: klimmen, een pakjestoren bouwen, cadeautjes werpen, pakjes van het ene naar het andere dak verplaatsen, puzzelen en niet te vergeten paardrijden. Sint en zijn 2 Pieten kwam kijken of er nog geschikte Pietjes bij zaten en hebben zelf ook geoefend. De Pieten hadden wel een beetje hoogtevrees, maar met de hulp van de kinderen kwamen ze veilig en mét de cadeaus naar de overkant.

Cadeautjes!
Na al dat oefenen deelde Sinterklaas de cadeautjes uit aan alle kinderen. Zodra iedereen een pakje had, mocht iedereen het openmaken en vloog het inpakpapier in het rond! De kinderen zongen tot slot uit volle borst ‘Dag Sinterklaasje’ en zwaaiden Sint en zijn Pieten uit. Tot volgend jaar!

Aankondiging Chill-avond
22 oktober 2014

Bereikbaarheid sportpark Oranjehof van SVL
24 september 2014

De komende maanden is ons sportpark moeilijk bereikbaar in verband met wegwerkzaamheden.
Hiervoor is een omleidingsroute ingesteld.
De diverse fases van de wegwerkzaamheden zijn uitgelegd in een bewonersbrief en weergegeven op een kaartje.

Update: SVL is weer gewoon bereikbaar, de volgende fase van de wegwerkzaamheden is uitgesteld tot het voorjaar van 2015.

Gerard Minnaar benoemd tot erevoorzitter van SVL
22 september 2014

Vrijdag 19 september tijdens de algemene ledenvergadering is Gerard Minnaar benoemd tot Erevoorzitter.

Gerard heeft afgelopen zomer te kennen gegeven te willen stoppen met zijn functie als algemeen voorzitter van SVL. Meer dan 35 jaar lang heeft Gerard de voorzittersrol meer dan verdienstelijk uitgevoerd. Op de algemene ledenvergadering van 28 juni 1979 volgde Gerard Minnaar Bert Arendz op als algemeen voorzitter.

Gerhard Roeterd overhandigde de Erevoorzitter hamer aan Gerard. Gerard stapt uit het hoofdbestuur, maar zal op de achtergrond nog actief blijven. Zoals hij zegt "jullie kunnen altijd op mij blijven rekenen!"

Op de volgende nieuwjaarsreceptie kan een ieder die niet tijdens de ALV aanwezig was Gerard persoonlijk bedanken voor zijn bijzondere inzet voor SVL.

Minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede
18 september 2014

Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen.

Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:
- deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor kinderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)
- collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- eenmalige uitkering voor 65+ers
- studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

Andere inkomensondersteunende maatregelen
Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

Meer informatie?
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij het Wmo-loket en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere 'openbare plaatsen' in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl. Bij het kopje 'inkomen en uitkering/ minimabeleid' vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Voor verdere vragen of het opvragen van een aanvraagformulier voor de regelingen kunt u ook bellen met het telefonisch spreekuur van de RSD: 030-6929595, dagelijks van 9.00 - 11.00 uur.

Lokaal loket RSD
Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Op dinsdagochtend is er inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor het RSD-spreekuur dan kan dat via het Wmo-loket, telefoon 473070.

Aftreden Gerard Minnaar
16 september 2014

Na 35 jaar van enorme inzet en betrokkenheid bij onze omni-vereniging SVL, heeft onze voorzitter Gerard Minnaar te kennen gegeven dat hij gaat stoppen. Het officiële aftreden van Gerard zal plaatsvinden tijdens de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 19 september.

Met sportieve groet,
Het hoofdbestuur.

Finale verkiezing leukste sportvereniging van Nederland
9 september 2014

Enige tijd geleden is SVL winnaar geworden van de gemeente Wijk bij Duurstede. Alle gemeentewinnaars strijden in een korte finale om de provinciale titel en de felbegeerde landelijke titel 'Leukste Sportvereniging van Nederland'. Behaalt SVL de provinciale of zelfs de landelijke winst?

Stemmen op SVL kan nu!
Iedereen kan vanaf vandaag 1x via e-mail, 1x via Facebook én 1x via SMS een stem uitbrengen. De stemmers uit de eerste ronde kunnen in de finale opnieuw hun stemmen uitbrengen. De laatste stemdag in de finale is op 30 september 2014. Zowel het aantal stemmen en de gemiddelde waardering tellen voor 50% mee in de eindstand. Roep iedereen op om in de finale op SVL te stemmen! Lees hier meer over de finaleronde.

 

ALV vrijdag 19 september 20.30 uur
8 september 2014

Beste leden,
Op vrijdag 19 september zal om 20.30 uur de Algemene Leden Vergadering van de OMNI plaatsvinden. Wij willen jullie hierbij van harte uitnodigen. Onderstaand vindt u de agenda. Mocht u een punt willen toevoegen op de agenda, dan kunt u dat mailen naar: maaikevanrossum@hotmail.com.

Tot 19 september!
Met sportieve groet,
Het hoofdbestuur.

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Mededelingen en ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige ALV
 5. Verslag van de secretaris
 6. Verslag kascommissie
 7. Verslag penningmeester seizoen 2013/2014
 8. Begroting 2014/2015
 9. Vaststellen contributie 2014/2015
 10. Bestuurssamenstelling en mutaties
 11. WVTT
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Verslag helpersdag
22 juni 2014

Afgelopen zaterdag was het weer de traditionele schoonmaak-/klusjesdag. De opkomst was prima en de sfeer uitermate goed. Er zijn veel dingen aangepakt die er normaal nog wel eens tussendoor schieten. Onder leiding van Corry van Leeuwen werden alle ruimtes van de kantine grondig aangepakt en Johan Damen zorgde ervoor dat alle klusjes goed werden aangepakt.

Via deze wijze willen we alle aanwezigen bedanken voor hun inzet van zaterdag.

 


SVL de leukste sportvereniging van Wijk bij Duurstede
10 juni 2014

Beste mensen van SVL,

Wij willen SVL van harte feliciteren met de behaalde titel in de gemeente Wijk bij Duurstede. De finaleronde, waarin SVL gaat strijden om de provinciale- en landelijke titel, loopt van 9 september 2014 tot en met 30 september 2014.

Race om de landelijke titel voor SVL
Van 9 tot en met 30 september 2014 vindt de finaleronde plaats. Gedurende drie weken strijden alle gemeentewinnaars om de provinciale- en landelijke titel. De reeds behaalde stemmen blijven gewoon gelden en iedereen kan via e-mail, Facebook en SMS nogmaals een stem uitbrengen. Zowel het aantal stemmen en de gemiddelde waardering telt voor 50% mee in de eindstand.

Kers op de taart: Feestelijke Award Uitreiking
Als afsluiting van de Verkiezing van de Leukste Sportvereniging wordt er een feestelijke Award Uitreiking georganiseerd. Op 27 oktober 2014 worden alle provinciewinnaars gehuldigd in Kasteel De Hooge Vuursche in Baarn. Daar worden tevens de landelijke winnaar en de winnaars van de Creativiteit Award bekend gemaakt.

Spieren voor Spieren maatschappelijk partner
Maatschappelijk partner van de verkiezing is Spieren voor Spieren. De partners van de verkiezing doneren ook in de finaleronde voor elke stem waarbij toestemming wordt gegeven om nieuwsbrieven van te ontvangen € 0,05 aan Spieren voor Spieren. Dit goede doel zet zich in samenwerking met vele topsporters in om kinderen met een spierziekte te helpen.

Volg de verkiezing ook via Facebook en Twitter om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws.

Met vriendelijke groet,

Verkiezing Leukste Sportvereniging

Schoonmaakdag bij SVL
5 juni 2014

Zaterdag 21 juni is van 9.00 uur tot 12.30 uur een klusjes- en schoonmaakochtend bij SVL.
Kom je ook helpen, neem je emmer en sopspullen mee.

Groetjes Jolanda en Corrie

Jeugdkamp SVL 2014
13 mei 2014

Beste SVL'ers,

Nog even en dan is het weer tijd voor het jaarlijkse jeugdkamp! Ben je 6 jaar of ouder, zit je nog op de basisschool èn ben je lid van SVL? Dan ben je van harte welkom! Het thema van dit jaar is: BRAZILIE!
El capitan en de ayudantes die jullie gaan begeleiden hebben er heel veel zin in. Jij ook? Geef je dan vóór 1 juni op! Het Brazilië-kamp is bij SVL. We beginnen op vrijdag 27 juni om 19.00 uur en we eindigen op zaterdag rond 14.00 uur.

Hoe geef je je op? Wat neem je mee? Lees het in deze flyer.

Vertrouwenspersoon SVL afwezig
3 mei 2014

Hierbij wil ik jullie doorgeven dat ik vanaf 11 mei 4 weken met vakantie ben. Ik ben dan als vertrouwenspersoon niet bereikbaar. Ik ben van 11 mei tot 10 juni weg.

Verder wil ik van de gelegenheid gebruik maken om jullie te attenderen op het optreden van de Livin' Blues Xperience in het dorpshuis van Langbroek georganiseerd door Bluesinwijk. De kaartverkoop loopt nog niet erg hard. Het zou jammer zijn als er te weinig mensen zijn, want dan kunnen we als Bluesinwijk volgend jaar niet verder in Langbroek en dat zou jammer zijn.

Met vriendelijke groeten,
Frans Hoving

Overhandiging speciale editie clubblad als eerbetoon aan Ton Oostrom
29 april 2014

Afgelopen zondag -27 april j.l.- hebben Gerard, Eduard & Jolanda namens S.V.L. een speciale editie van het clubblad april/mei overhandigd aan Tonnie Oostrom & haar dochters in Odijk.

De afgelopen weken zijn Eduard (Winkel), Gerard (Minnaar), Jolanda (Roelofs) & André (van Dijk) bezig geweest met het vergaren van artikelen & foto’s over/van Ton Oostrom, om een speciale editie te kunnen maken van het clubblad april/mei 2014. Dit als eerbetoon aan Ton Oostrom.

Zondag j.l. hebben wij vier speciale exemplaren (in kleur) overhandigd aan Tonnie, Corien, Wilma en Lieneke. Ze vonden dit een mooi gebaar. Dit clubblad is een mooie herinnering aan een groots man die enorm veel betekend heeft voor S.V.L.!

Jolanda Roelofs

          

Paasei gezocht
23 april 2014

Het jaarlijkse paaseieren zoeken op Goede Vrijdag 18 april was weer een groot succes. Maar liefst 34 kinderen van 2 t/m 7 jaar hebben hierbij geholpen!

Nadat ze zich om 10.30 uur bij SVL hadden verzameld, hebben ze in groepjes spelletjes gespeeld. Memorie, kwartet, paaseieren schieten, jeu de boules, eierrace, boter kaas en eieren, stoepkrijten en natuurlijk eieren vangen. Gelukkig werkte het weer mee en konden we de meeste spelletjes lekker buiten doen.

Na een glaasje limonade kon het eieren zoeken eindelijk beginnen. De Paashaas had het ze gelukkig niet al te moeilijk gemaakt. Natuurlijk nam iedereen een handje van de gevonden paaseieren mee naar huis en ook kregen alle kids een overheerlijke chocoladepaashaas mee.

Alle ouders, opa’s en oma’s en alle anderen, bedankt voor jullie hulp!

Opbrengst collecteweek Fonds Gehandicaptensport in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede
23 april 2014

Persbericht

In heel Nederland hebben duizenden enthousiaste collectevrijwilligers zich van 30 maart tot en met 5 april 2014 voor het Fonds Gehandicaptensport ingezet om geld voor de gehandicaptensport op te halen. Dit blijft nodig, want om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig!

Er is zowel in Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede gecollecteerd.
De opbrengst is in:
Cothen € 921,51
Langbroek € 1.048,92
Wijk bij Duurstede € 2.166,42
---------------
Totaal opbrengst € 4.136,85

Deze collecteopbrengst voor de gehandicaptensport van € 4.136,85 is een geweldige prestatie. Namens alle gehandicapte sporters, bedanken wij dan ook alle gevers en vooral onze collectevrijwilligers ontzettend voor hun bijdrage. Extra leuk was de inzet van een aantal leerlingen van het Revius die In Wijk bij Duurstede in het kader van hun maatschappelijke stage wel 3 avonden gelopen hebben en zodoende veel geld ophaalden. Coördinator Henk Huisman was heel blij met hun hulp!

De Gehandicapten Sportvereniging Wijk bij Duurstede (GSV) ontvangt 25% van deze collecteopbrengst, d.i. een bedrag van € 1031,96.
De GSV heeft voor mensen met een beperking een eigen uur op vrijdagavond in het zwembad in Wijk met extra verwarmd water en een zaalsportuur op maandagavond in sporthal Rijnsloot in Cothen. Deze bijdrage zal gebruikt worden om speciaal sport- en spelmateriaal aan te schaffen.

Het overige deel van de collecteopbrengst zet Fonds Gehandicaptensport in om subsidies te verstrekken aan sportorganisaties en verenigingen voor het aanschaffen van speciaal sport- en spelmateriaal, de financiering van sportevenementen en de realisatie van specifiek bouwtechnische aanpassingen. Ook worden innovatieve projecten met als doel sport voor mensen met een handicap te stimuleren hieruit gefinancierd.

De inhoud van de collecte bus, waarmee in de SVL kantine is rondgegaan bracht een bedrag op van € 74,35. Een mooi bedrag waarvoor wij alle SVL-gevers hartelijk bedanken.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.fondsgehandicaptensport.nl

Verkiezing Leukste Sportvereniging
21 april 2014

Breng ook dit jaar jouw stem uit en win mooie prijzen!

Beste SVL lid,

Bij een vorige editie van de Verkiezing van de Leukste sportvereniging heb jij misschien gestemd op SVL. Je kunt ook dit jaar weer je stem uitbrengen op jouw favoriete sportvereniging. Met jouw stem help je niet alleen jouw favoriet in de strijd om de titel, maar maak je ook kans op mooie prijzen zoals een schitterende tablet of een heerlijke dag wellness voor twee personen.

Breng je stem uit via: www.leukstesportvereniging.nl

 

Paaseieren zoeken
10 april 2014

Wie komt er helpen???

Voor wie: Alle jeugdleden en kinderen van leden van SVL.
Wat: Allerlei spelletjes, paaseieren zoeken.
Waar: In of rond de gymzaal van SVL.
Waneer: Goede Vrijdag 18 april.
Tijd: 10.30 tot 11.30 uur.

Heb je zin om te komen, lever dan vóór 12 april bijgaand strookje in bij Teunie Emons, Weidedreef 26. Per e-mail mag natuurlijk ook: pfemons@kpnmail.nl.

Sluitingstijd kantine
3 april 2014

Met ingang van zaterdag 5 april 2014 sluit de voetbalkantine op zaterdag om 20:30 uur.

De Kantinecommissie.

Livin' Blues Xperience in Langbroek
1 april 2014

Zaterdag 10 mei treedt de Livin' Blues Xperience op in het nieuwe dorpshuis van Langbroek. Meer informatie: Blues in Wijk.

(advertentie)

Landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport: 30 maart t/m 5 april
27 maart 2014

Als één team achter de sporters met een handicap

Tijdens de landelijke collecteweek van 30 maart t/m 5 april gaan duizenden collectanten, vrijwilligers en verenigingen collecteren. Dit doen zij met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor de gehandicaptensport, want om als gehandicapte te kunnen sporten zijn vaak aanpassingen nodig. Aanpassingen aan bijvoorbeeld het sport- en spelmateriaal of de sportaccommodatie, maar ook extra begeleiding en speciaal vervoer. Daar is geld voor nodig. Veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer een landelijke collecte.

Fonds Gehandicaptensport zet zich in om sport voor iedereen met een handicap structureel mogelijk te maken, het sportaanbod te vergroten en te verbeteren en meer aandacht te vragen voor de gehandicaptensport.
Fonds Gehandicaptensport doet dit door middel van het financieren van sportevenementen, het beschikbaar stellen van subsidies aan sportorganisaties zonder winstoogmerk, het werven van (financiële) middelen en het geven van voorlichting. Fonds Gehandicaptensport ontvangt geen overheidssubsidies en is geheel afhankelijk van de giften en bijdragen van het Nederlandse publiek. Dankzij de vele vrijwilligers, donateurs, sponsors, ambassadeurs en partners kan Fonds Gehandicaptensport verder invulling geven aan haar ambitie “Sport voor iedereen met een handicap mogelijk maken”.

In Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede wordt de collecte georganiseerd door 3 comité's en vele vrijwilligers. 25% van de totale collecteopbrengst is bestemd voor de Gehandicapten Sport Vereniging (GSV). Deze vereniging biedt mensen met een beperking de gelegenheid tot zwemmen in extra verwarmd water (vrijdagavond in zwembad Wicky de Viking te Wijk bij Duurstede) en tot sporten in de zaal (maandagavond in sporthal De Rijnsloot te Cothen).

Ook zal er in deze week worden gecollecteerd in de SVL Kantine.

De collectant gemist?
Een gift overmaken mag ook op:
NL80 INGB 0000 0058 55 óf
NL17 ABNA 0519 5308 96

Voor informatie over de collecte kunt u terecht bij collectecoördinator:
Sija van Ee, tel. 561774

Voor algemene informatie van Fonds Gehandicapten Sport: www.fondsgehandicaptensport.nl/collecteweek/team

Minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede
13 maart 2014

De nieuwe folder minimabeleid is verschenen! Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen.

Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:
- deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor kinderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)
- collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- eenmalige uitkering voor 65+ers
- studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

Andere inkomensondersteunende maatregelen
Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

Meer informatie?
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij het Wmo-loket en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere 'openbare plaatsen' in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: www.rsdkrh.nl. Bij het kopje 'inkomen en uitkering/ minimabeleid' vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Voor verdere vragen of het opvragen van een aanvraagformulier voor de regelingen kunt u ook bellen met het telefonisch spreekuur van de RSD: 030-6929595, dagelijks van 9.00 - 11.00 uur.

Lokaal loket RSD
Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Op dinsdagochtend is er inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor het RSD-spreekuur dan kan dat via het Wmo-loket, telefoon 473070.

Playbackshow gaat niet door
5 maart 2014

De voor vrijdag 7 maart geplande playbackshow gaat wegens weinig belangstelling niet door.

Nieuwe robotmaaier bij SVL
18 februari 2014

Beste sportvrienden,

Wij hebben een nieuwe aanwinst: vanaf 27 februari gaat een robotmaaier onze voetbalvelden maaien.

Een wat? Ja een robotmaaier. Deze machine rijdt elke dag zijn rondjes over de velden en met zijn vijf maaikoppen houdt hij het veld prachtig gemaaid op de goede hoogte.

Hij doet dit niet zomaar, langs veld 3 komt een oplaadstation te staan waar hij zichzelf oplaad en van waaruit hij dan wegrijdt. Buiten om de velden komt er een kabeltje in de grond +/- 5cm diep, wanneer hij daar in de buurt komt, krijgt de machine een signaaltje dat hij moet omdraaien en zo blijft hij keurig binnen de lijntjes.

 

Waarom wij hiervoor gekozen hebben is om enerzijds een mooiere voetbalmat te krijgen en anderzijds als kostenbesparing.

Nu zijn er natuurlijk wel wat gebruiksaanwijzingen. Allereerst denk erom geen schep, stokken of iets dergelijks in de grond te steken aan de randen van het veld i.v.m. het signaalkabeltje. Blijf van de machine af, ook voor uw eigen veiligheid i.v.m. de mesjes. Ga er niet op zitten of een bal tegenaan schoppen aangezien het een dure investering is, maar wij nemen aan dat dit voor zich spreekt. Voor trainers en bestuursleden van de dag: na afloop van de training of de wedstrijden moeten de netten van de vaste doelen omhoog gezet worden en de losse doelen van het veld verwijderd. Staat hij stil op het veld of heb je het vermoeden dat er iets mis is, bel dan even met onderstaande.

De machine is beveiligd en voorzien van track en trace waardoor hij bij diefstal altijd zijn positie kan doorgeven. Het is nu nog meer van belang dat we álle hekken goed afsluiten. Dit is een vereiste van de verzekering, want mocht de machine onverhoopt toch gestolen worden en er blijkt dat het hek open stond, dan krijgen we niets terug van de verzekering.

Met vriendelijke groet,

Namens de Sport Stichting Langbroek,
Geert-Willem Merkens
0629577679

Overlijdensbericht Ton Oostrom
7 februari 2014

Rouwkaart

Met grote verslagenheid namen we kennis van het overlijden (donderdagavond 6 februari) op 72 jarige leeftijd van ons erelid en Mister SVL:

Ton Oostrom

Woorden schieten te kort en we zullen hem binnen onze club erg missen.

We wensen de gehele familie heel veel kracht en sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen.

Bestuur, leden en vrijwilligers
Sport Vereniging Langbroek

 

Vrijwilligers zoeken versterking
23 januari 2014

De Oranjevereniging van Langbroek bestaat op dit moment uit zes vrijwilligers die alle activiteiten organiseren op en rond Koningsdag. Zes, dat klinkt genoeg, maar de vereniging staat op wankelen nu de één een operatie ondergaan heeft, de ander in april hoogzwanger is en een andere vrijwilliger na negen jaar afscheid gaat nemen. Als de Langbroekers de activiteiten willen behouden in hun dorp, dan zal er zeer snel versterking moeten komen!

De activiteiten bestaan o.a. uit een viswedstrijd - koersballen - klaverjasavond - appelkarretjesoptocht - fietspuzzeltocht - aubade en kinderspelen. Om de werkzaamheden wat beter te kunnen verdelen zoeken zij minstens 2 nieuwe leden.
Het bestaat uit 'seizoenswerk', want je organisatietalent wordt alleen ingezet van november tot mei. In die periode is er ongeveer eens in de maand een korte vergadering, waarna iedereen op zijn eigen moment de zaken kan regelen.
Lijkt het u wat? Heeft u vragen? Of wilt u eens een vergadering bijwonen om kennis te maken? Bel dan naar één van de leden: Ellen Damen, tel. 0343-561024 of mail naar edamen@casema.nl.

Weer klussen bij SVL op een klusdag
13 januari 2014

Binnenkort organiseert Johan Damen weer een klusdag bij SVL. Hij wil op een zaterdag, wanneer er een algehele afgelasting is, weer een aantal klussen te hand nemen. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers die ons willen assisteren.

Geef u op bij Johan Damen, info@damenenvanleeuwen.nl. Wanneer het zover is, krijgt u bericht.

Jan van Toon (van Leeuwen) SVL clubman 2013
7 januari 2014

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Zaterdagmiddag tijdens de Nieuwjaarsreceptie van SVL werd Jan van Leeuwen voor zijn jarenlange inzet bij zijn cluppie beloond met de Vrijwilligersbeker als SVL Clubman 2013. (Als er vroeger meerdere personen met dezelfde achter- en voornaam in het dorp woonden, kregen ze als toevoeging de naam van hun vader. Jan zijn vader was Toon van Leeuwen.) Toen algemeen voorzitter Gerard Minnaar bekend maakte dat Jan tot boegbeeld van de SVL vrijwilligers was gekozen, klonk er door de volle kantine een luid applaus dat de SVL-ers het daarmee eens waren. Hij kreeg de beker overhandigd door Corrie van Leeuwen, de winnares van vorig jaar.

De activiteiten begonnen 's morgens met het Oliebollen toernooi voor de jeugd. De E-tjes en F-jes speelden in de zaal. De C en de D op de velden. Er was een behoorlijke opkomst. 's Middags waren de senioren aan de beurt. De mix teams werden door de dames en A en B jeugd aangevuld. De opkomst was weer groot. Tijdens het toernooi werden de oliebollen op hun kwaliteit beoordeeld.

 

Na afloop van het toernooi werden de trouwe leden tijdens de Nieuwjaarsreceptie beloond met het SVL speldje en een prachtige bos bloemen. Eerst werden de 12½ jarige leden door Gerhard Roeterd het SVL speldje op geprikt, dat waren Annemarie de Wit, Ellen Huisman, Gijs Brouwer, Gerrit de Heus en Gea den Hartogh. Daarna werden Arie Hoogland, Arie van Dijk, Eric Marchal en Kitty Ewijk naar voren geroepen om het speldje van het 25 jarig lidmaatschap opgespeld te krijgen. Daarna werden de kanjers van 40 jaar lid naar voren geroepen. Dat waren André Aalbertsen, Bert Hoogland, John de Rooij en John Koetsier. Daarna waren de SVL coryfeeën aan de beurt. 50 jaar lid van ons cluppie SVL dat waren Daan van Ee en Harry van Cooten.

Het hoogtepunt van de Nieuwjaarsreceptie was daarna de bekendmaking dat Jan van Toon als groot voorbeeld voor alle SVL vrijwilligers dit jaar de titel als clubman 2013 mag voeren. Daarna bleef in de volle kantine het SVL sfeertje nog lang hangen, dankzij de inbreng van de ruim 250 vrijwilligers. Wat zijn ze daar trots op.