Verenigingsnieuws 2013

Wie wordt SVL clubman/-vrouw 2013?
30 december 2013

Zaterdagmiddag om 16.00 uur wordt bekend gemaakt welke SVL vrijwilliger, wiens inzet in de afgelopen jaren wordt beloond met de Vrijwilligers trofee. Het cluppie SVL wordt gedragen en gevormd door ruim 250 vrijwilligers. Vorige week zaterdag werden ze allemaal uitgenodigd om in de kantine daarvoor beloond te worden met een heerlijke rollade als blijk van waardering vanuit het cluppie. Daaruit blijkt dat SVL in Langbroek en daarbuiten gedragen wordt door hun inzet en de saamhorigheid in ons dorp vergroot en de sporters stimuleert. Zowel op het gebied van de Tennis, Gymnastiek en Badminton. En hoe is het anders mogelijk dat een dorp van ruim 2000 inwoners behoorlijk mee voetbalt in de 1ste klasse. Het gebeurt wel, maar dan gaat de financiële vergoeding mee spelen, maar bij SVL beslist niet. Daar is het plezier in het spel en het met elkaar doen belangrijker.

Ook de binding met het publiek is groot, zij zien de spelers als hun jongens. Bij diverse uitwedstrijden zien we meer Langbroekers langs de lijn staan dan van de thuisclub. Ook het 2de elftal timmert behoorlijk aan de weg door in de reserve hoofdklasse de naam van SVL hoog te houden met tegenstanders als Ajax, IJselmeervogels, enz. Clubs die zich verbazen over onze prachtige accommodatie en ook over het spel van het 2de, waaruit trainer Jan Gaasbeek al diverse jeugdspelers heeft geplukt voor het 1ste.

Verder is er zaterdag natuurlijk weer het Oliebollen toernooi. Dat begint 's morgens voor de jeugd vanaf de F tot en met de C pupillen om 10.00 uur. Om 13.00 uur wordt er gestart met de mixteams gevormd door de A en B jeugd, dames en heren. Je kan je nog opgeven via barry_van_l@hotmail.com. Natuurlijk zijn er de hele dag oliebollen die uitnodigend op de tafel staan. Kom ook langs om te kijken wie dit jaar tot het Boegbeeld van SVL wordt verkozen.

Kerstborrel voor vrijwilligers
24 december 2013

Kijk in foto-album 1 voor alle foto's.
Kijk in foto-album 2 voor alle foto's.

Zaterdagmiddag was er een kerstborrel georganiseerd voor 300 vrijwilligers van SVL. Om 16.00 uur was de kantine van SVL gevuld met bijna 300 vrijwilligers van SVL die allen een heerlijke rollade in ontvangst namen. Een ieder werd persoonlijk door het bestuur van SVL toegesproken en hartelijk bedankt voor hun inzet afgelopen jaar!!! Doordat deze vrijwilligers zich met de volle 100% inzetten is het mogelijk om SVL draaiende te houden. Dit clubgevoel staat in Langbroek in een hoog vaandel!!! Bij deze: alle vrijwilligers hartelijk bedankt!!! Zeker niet te vergeten, alle organisatoren van dit evenement ook bedankt. Allemaal fijn feestdagen en een sportief 2014!!!

Aline Aalbertsen

Vertrouwenspersoon SVL: Frans Hoving
11 december 2013

Mag ik mij even voorstellen?
Mijn naam is Frans Hoving. 63 jaar en ik woon in Wijk bij Duurstede. Ik ben getrouwd met Lidwine en we hebben samen twee zoons en een dochter. Binnen de vereniging kennen de meeste leden mij als de vader van oud speler Klaas Hoving. Mijn ambitie was eerst boswachter worden, maar omdat er toen geen banen beschikbaar waren, heb ik gekozen om met jongeren en ouders te gaan werken. Vanaf 1973 ben ik werkzaam in de Jeugdhulpverlening. Op dit moment heb ik een eigen bedrijfje Verderkijken zie www.ver-der-kijken.nl en ben o.a. actief als (wandel)coach in de natuur. Naast mijn werk houd ik van wandelen, fietsen, vogelen, Texel, voetbal kijken en van blues muziek.
Het bestuur van SVL heeft mij gevraagd om als vrijwilliger vertrouwenspersoon voor de vereniging te worden. Daar heb ik met plezier mee ingestemd. Hierna leg ik verder uit wat dit inhoud en wat de werkwijze is.
 

Wat is ongewenst gedrag?
Plezier in sport en ontmoeten is belangrijk. Gedrag dat dit plezier in de weg staat, is ongewenst.
Ongewenst gedrag kan zijn pesten, seksuele intimidatie, discriminatie en vechten, schoppen, slaan enz. Kortom: gedrag dat niet past binnen onze sportieve vereniging en waar jij of een ander onder lijdt.
Het is jammer, maar overal waar groepen mensen bij elkaar komen bestaat de kans dat ongewenst gedrag ontstaat. Met het aanwijzen van een vertrouwenspersoon geeft het bestuur aan dat voor dit ongewenste gedrag geen plaats is binnen onze vereniging.

Waarom een vertrouwenspersoon?
Bij SVL kunnen we op een ontspannen manier sporten en elkaar ontmoeten. Belangrijk daarbij is dat we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Toch kan het gebeuren dat bepaald gedrag, dat als een grapje begon, vervelend wordt. En dat jij of iemand anders in je omgeving daar onder te lijden heeft. Dan gaat het gedrag over een grens.

Wanneer neem je contact op?
Als je niet weet hoe je een situatie met vervelend gedrag oplost. Je kunt het voorval met mij bespreken. Samen bekijken we op welke manier je klacht het beste afgehandeld kan worden. Uiteraard is ons gesprek vertrouwelijk en zonder jouw toestemming zal ik geen verdere stappen ondernemen.

Hoe neem je contact op?
Je kunt mij bellen of mailen als je zelf te maken hebt met ongewenst gedrag of dat je tijdens of na het sporten ontdekt dat iemand anders er onder lijdt.
Telefoon 0343-571439 / 06-46257115 of mailen: hovin450@kpnmail.nl.

Hij komt… hij komt…
5 december 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Woensdagmiddag heeft Sinterklaas samen met twee van zijn Pieten een bezoek gebracht aan de gymzaal van SVL. Voordat de Sint de gymzaal bezocht, werd er natuurlijk eerst nog gegymd. Er was een parcours uitgezet waarbij de kinderen “Pietenkunstjes” konden doen. Zo konden de kinderen onder andere klimmen op het dak (wandrek), met een pakje over het dak lopen (evenwichtsbalk), van dak naar dak springen (touwen) en van het dak glijden (bank en mat). Toen Sinterklaas aankwam konden de kinderen laten zien wat ze allemaal hadden geleerd. Ook de Pieten lieten toen nog een aantal kunstjes zien.

Nadat de kinderen Sinterklaas hadden toegezongen vroegen de Pieten de kinderen nog een dansje te doen. Iedereen ging met z’n voetjes van de vloer. Toen de kinderen op verzoek van Sinterklaas nog het lied “Zwarte Piet ging uit fietsen” hadden gezongen, vond Sinterklaas het tijd om te vertrekken. Maar…. was Sinterklaas niet iets vergeten? De Pieten fluisterden Sinterklaas iets toe en toen mochten alle kinderen één-voor-één naar voren komen en kregen ze een pakje van Sinterklaas. Nadat iedereen een pakje had gekregen, mocht het pakje worden opengemaakt. Allemaal blije gezichten. Sinterklaas vertrok met zijn Pieten onder luid gezang van de kinderen naar zijn volgende adres. Toen de kinderen naar huis gingen kregen ze nog een sinterklaas van chocolade mee naar huis. Het was een gezellig feest!

Sinterklaas, brengt u volgend jaar weer een bezoek aan onze gezellige vereniging?

 

Koppelklaverjassen
19 november 2013

Vrijdag 13 december is er weer koppelklaverjassen in de SVL kantine. Het is niet verplicht om met partner te komen.
Aanvang is 19:30 uur. De kosten zullen € 2,50 per persoon bedragen.

Sinterklaasfeest bij SVL
11 november 2013

Sinterklaasfeest bij SVL op woensdag 4 december 2013.

Dag allemaal,
Sinterklaas komt SVL bezoeken en wij nodigen je hierbij van harte uit om dit feest mee te vieren. Sinterklaas komt naar de gymzaal bij SVL. Daar kun je meedoen aan leuke spelletjes. Het Sinterklaasfeest begint om 17.00 uur en is om 18.00 uur weer afgelopen. Ben je 7 jaar of jonger, en lid van SVL, vul dan snel het aanmeldstrookje in zodat Sinterklaas weet hoeveel cadeautjes hij moet meebrengen. Ben je zelf geen lid, maar je ouders wel, ook dan ben je van harte welkom. Je ouders
moeten dan bij inlevering van het strookje 3,50 euro betalen.

Het strookje kun je tot uiterlijk 20 november inleveren bij:
Irene van Rossum, Gerrit Achterbergstraat 21, of bij Anita Aalbertsen, Cotherweg 39.
LET OP: na 20 november kan het strookje niet meer worden ingeleverd!

Chillen bij SVL
6 november 2013

Uitleg gebruik AED
22 oktober 2013

Vorig jaar is een AED geplaatst aan de buitenzijde van het SVL complex. Daarna hebben meerdere personen gevraagd hoe en wanneer je deze AED kan en mag gebruiken. Natuurlijk is het mogelijk om hier een stukje over te schrijven en op de site te plaatsen.
Het hoofdbestuur heeft het idee opgepakt om op de Algemene Ledenvergadering van 8 november de Stichting AED HartstikkeNodig uit te nodigen. Zij kunnen helder en duidelijk uitleggen waarvoor de AED gebruikt moet worden. Zien is altijd beter dan een stukje te lezen.

Wij hopen dat de opkomst erg groot zal zijn.

Oranje Comité zoekt vrijwilligers
22 oktober 2013

Het Oranje Comité uit Langbroek is op zoek naar versterking. Nu bestaat het Comité uit 3 dames en 3 heren. Dit jaar neemt Aline afscheid van het Comité en zij wil graag zorgen voor een goede overdracht. Daarom deze oproep voor versterking!!!

Het Comité begint in november met de eerste vergadering. Daarna is er in januari nog een vergadering. Vervolgens is er tot en met april één keer in de 3 à 4 weken een vergadering. Deze vergaderingen duren niet langer dan een uur. Kort samengevat wordt er dus zo’n 6 keer vergaderd. Op en rond Koningsdag ben je aanwezig bij de activiteiten. Aan het eind van het seizoen is er een gezamenlijk etentje met partners, waar we vaak ook nog even een evaluatie houden.

We zijn op zoek naar een man/vrouw die goede ideeën heeft en graag iets wil organiseren. Is dit iets voor jou? Neem dan contact op met Aline Aalbertsen, Oranje Comité Langbroek; tel. 561803, mobiel 06-46547643.

Gezocht secretaris (m/v) SVL Omni
16 oktober 2013

Binnen SVL zijn wij op zoek naar een leuke enthousiaste secretaris/secretaresse voor het SVL omni bestuur.

Wat wordt er van je verwacht binnen deze functie?

Wat krijg je ervoor terug?

Om het te behappen te houden voor iedere vrijwilliger, worden de volgende functies weg gehaald bij het secretariaat van SVL omni. Deze functies zullen door Elsbeth Merkens worden uitgevoerd.

Ben je enthousiast geworden en lijkt het je leuk om deze functie te gaan bekleden binnen SVL? Neem dan contact op met:
Elsbeth Merkens (elsbethmerkens@hotmail.com)
Gerard Minnaar (ghminnaar@12move.nl)

Algemene ledenvergadering
7 oktober 2013

Op vrijdag 8 november 2013 zal er een Algemene Ledenvergadering van SVL omni plaatsvinden om 20:00 uur in de BGT-kantine. Hierbij kunt u de agenda en notulen ALV 8 mei 2013 downloaden.

Minimabeleid gemeente Wijk bij Duurstede
18 september 2013

De nieuwe folder minimabeleid is verschenen! Als u moet rondkomen van een minimuminkomen dan komt u wellicht in aanmerking voor een van de inkomensondersteunende regelingen.

Er zijn regelingen voor jongeren, volwassenen en ouderen:
- deelname sociaal-culturele activiteiten (aanvullend voor kinderen is er een extra bijdrage mogelijk voor sporten)
- collectieve (aanvullende) ziektekostenverzekering
- eenmalige uitkering voor 65+ers
- studie-computer (voor ouders met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs)

Andere inkomensondersteunende maatregelen
Behalve de regelingen minimabeleid zijn er ook andere inkomensondersteunende maatregelen zoals bijvoorbeeld bijzondere bijstand, langdurigheidtoeslag, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en meer. Ook zijn er belastingtoeslagen en mogelijkheden om voor school- en studiekosten bijdragen te ontvangen.

Meer informatie?
Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar de informatiefolder die verkrijgbaar is bij het Wmo-loket en die is neergelegd in bijvoorbeeld de dorpshuizen, het Feuniksgebouw, scholen en andere 'openbare plaatsen' in de gemeente. Ook kunt u meer lezen op de website van de gemeente: www.wijkbijduurstede.nl of de Regionale Sociale Dienst: (www.rsdkrh.nl). Bij het kopje 'inkomen'/ minimabeleid vindt u wellicht al antwoord op vragen die u heeft. Voor verdere vragen of het opvragen van een aanvraagformulier voor de regelingen kunt u ook bellen met het telefonisch spreekuur van de RSD: 030-6929595, dagelijks van 9.00 - 11.00 uur.

Lokaal loket RSD
Voor meer informatie of voor het indienen van een aanvraag kunt u contact opnemen met het RSD-loket in Wijk bij Duurstede. Op dinsdagochtend is er inloopspreekuur en op dinsdagmiddag is er spreekuur op afspraak. Wilt u een afspraak maken voor het RSD-spreekuur dan kan dat via het Wmo-loket, telefoon 473070.

Vacature afdeling Gymnastiek/Turnen
23 augustus 2013

De afdeling gymnastiek/turnen is al een geruime tijd op zoek naar een persoon die de turnlessen voor de jeugd van 6+ t/m de 10+ jarigen (2 les uren) wil gaan verzorgen. Hiervoor is reeds contact geweest met de omliggende verenigingen maar die kunnen ons niet verder helpen.

Wat vragen wij:
- een persoon die op woensdag 2 turnlessen wil geven
- de kinderen instrueert voor de wedstrijden
- daar waar nodig mee helpt de wedstrijden te organiseren
- bevoegd is om les te geven of bereid is deze bevoegdheid te halen
- ervaring in gymnastiek of turnen is een pre
- indien noodzakelijk een bestuursvergadering bijwoont

Wat bieden wij:
- een reële vergoeding
- mooie ruime gym-/turnzaal met veel attributen
- gezellige vereniging
- indien gewenst ondersteuning van Teunie Emons en het bestuur

Heb je interesse neem dan contact op met Teunie Emons (0343-562671 of pfemons@kpnmail.nl) of Eduard Winkel (0343-575009 of eduard_1@casema.nl).
Je kan ook altijd naar de gymzaal komen om een les mee te maken.

Bos sleutels gevonden op het parkeerterrein bij SVL
23 augustus 2013

Afgelopen zaterdag 17 augustus is er op het parkeerterrein bij SVL een bos sleutels gevonden. U kunt de sleutels afhalen in de kantine achter de bar. Aan de bos zit ook een label.

Shoarma-eten bij SVL
21 augustus 2013

Zaterdag 7 september a.s. kan je bij SVL een shoarma-menu bestellen, de kosten zijn 5 euro. Vanaf 18.00 uur wordt dit uitgeserveerd. Je kunt jezelf opgeven op het formulier dat hangt (zaterdag) op het prikbord in de kantine. (Je mag mij ook mailen corrievanleeuwen@live.nl).

De kantinecommissie
Corrie van Leeuwen

Groot onderhoud kantine
14 juni 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Het was zaterdag weer een klusdag voor de onderhoudsploeg van Johan Damen en een schoonmaakochtend voor de groep van Corrie van Leeuwen. De onderhoudsploeg was een uurtje eerder begonnen met o.a. het aanleggen van een kunstgrasmat om te voorkomen dat de reservedoeltjes aan de onderkant teveel zouden beschadigen. De schoonmaakgroep was verdeeld in een groep die de BGT kantine een extra schoonmaak beurt gaf en de andere groep nam de voetbalkantine onder handen.

Vooral de dingen waar men met de wekelijkse schoonmaak niet aan toe kwam, waren aan de beurt. Zo werd er o.a. veel gezwaaid met spons en zemelap met het schoonmaken van het raamwerk. En er waren nogal wat ruiten om met de spons te bewerken, diverse dames hebben de hele ochtend niets anders gedaan. Men vond het daarbij wel jammer dat er aan de andere kant van de ruit, op een enkeling na, niet terug werd gezwaaid. De ochtend werd afgesloten met een broodje kroket of frikandel en met een compliment van de leiders.

SVL kamp op vrijdag 28 juni 2013
11 juli 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Toen was het eindelijk zover ik zei: yes we gaan op kamp. Toen moesten we om half 7 verzamelen bij SVL op het parkeerterrein. Toen gingen de moeders en vaders ons naar Austerlitz brengen. We kwamen aan toen pakte je je spullen en mocht je een kamer uit zoeken. Ik sliep met Anouk, Chloe en Zoë en mezelf natuurlijk. Toen gingen we onze spullen uit pakken. Toen dat klaar was gingen we spelletjes doen. Je moest met je voeten in laarzen en daar zaten witte bonen in tomatensaus in! Dat was goor! En we moesten ook een puzzel maken. En voor elk spel kregen we munten. En we moesten met die munten zoveel punten verdienen! En toen in de avond gingen we een soort vossenjacht doen, maar dan moest je kleding verzamelen. Toen we klaar waren gingen we terug naar het kamp. Toen gingen we onze pyjama’s aan doen en gingen we nog wat drinken en popcorn eten. En toen gingen we klieren.

 

Volgende ochtend werden we wakker gemaakt met de bel. Toen gingen we lekker ontbijten daarna mochten we nog even spelen. En daarna gingen we onze zwemspullen pakken. En de moeders of vaders gingen ons naar het zwembad in Zeist brengen. Het was heel leuk in het zwembad, maar wat wel jammer was, was dat we niet op de duikplank konden. En toen gingen we weer terug naar kamp. Daarna gingen we oefenen voor de bonte avond en daarna eten, dat was patat met gehaktbalen. Toen gingen we het ekster spel doen. En daarna de bonte avond! En daarna hebben we nog gezellig bingo gespeeld.

Die nacht hebben de begeleiders bij de jongens zonnetjes en hartjes getekend met stift. En bij ons hebben zij 2 uur in de avond ons met de bel wakker gemaakt en ze hebben gezegd komen jullie ontbijten! Volgende ochtend we werden weer wakker gemaakt met de bel. Toen gingen we ontbijten. Toen aankleden. En daarna moesten we opruimen al je spullen. En ook vegen in je kamer en daarna… Expeditie Robinson en daarvan waren ook spelletjes. Zoals ren je rot en we moesten allemaal dennenappels zoeken de hele emmer moest vol. En nog wat anderen spelletjes.

Het was een heel leuk kamp, Aline, Irene, Elise, Diana en Anita BEDANKT!!!

Groetjes, Iris van Eijk

SVL de leukste vereniging van de provincie Utrecht en landelijk op de 7de plaats geëindigd
7 juli 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Bij de verkiezing van de leukste sportvereniging is SVL, na eerst winnaar geworden te zijn van de gemeente, ook nog als de leukste club van de provincie Utrecht verkozen. SVL mocht daardoor meedoen aan de landelijke verkiezing met de 12 provincies. De winnende sportverenigingen per provincie waren:

 • Drenthe: Turngroep Noord (gem. Tynaarlo)
 • Flevoland: Judovereniging IJsselmeer (gem. Lelystad)
 • Friesland: Korfbalver. Drachten/van der Wiel (gem. Smallingerland)
 • Gelderland: Duikteam de Kaaiman (gem. Nijmegen)
 • Groningen: Groninger Studenten Volleybal ver. Donitas (gem. Groningen)
 • Limburg: Tegelse Hockey Club (gem. Venlo)
 • Noord Brabant: RK Voetbalver. Jong Brabant (gem. Tilburg)
 • Noord Holland: Only Friends (gem. Amsterdam)
 • Overijssel: Gymnastiekvereniging Hercules (gem. Zwolle)
 • Utrecht: Omnivereniging SVL (Langbroek, gem. Wijk bij Duurstede)
 • Zuid Holland: Haag Atletiek (gem. Den Haag)
 • Zeeland: Judovereniging JudoGoes (gem. Goes)
 

Deelname aan de verkiezing levert SVL onder meer positieve publiciteit en erkenning van de vrijwilligers op. Deze positieve P.R. zorgt weer voor aantrekkingskracht richting nieuwe leden en sponsors. Bij deze verkiezing draait het niet om sportieve prestaties, maar om de maatschappelijke rol die de vereniging speelt op lokaal nivo. Bij het stemmen geeft men cijfers voor zaken als b.v. de onderlinge sfeer en de bijdrage van de vrijwilligers.

De bekendmaking van de leukste vereniging was op 1 juli op Kasteel de Hooge Vuursche in Baarn. SVL was ruim vertegenwoordigd door leden van alle afdelingen. Eerst werden alle provinciewinnaars bekendgemaakt en naar voren geroepen om de Award en de bijbehorende getuigschriften in ontvangst te nemen. Daarna werd onze concurrent tot het laatste moment naar voren geroepen om de creativiteits prijs in ontvangst te nemen. Jong Brabant kwam als 3de van Nederland uit de bus. De 2de prijs was voor Only Friends uit Amsterdam. De leukste sportvereniging werd Haag Atletiek uit den Haag.

SVL kwam als 7de uit de koker. Voorwaar een prestatie van formaat. We hebben ons cluppie SVL zelfs landelijk goed op de kaart gezet. De waarderingen die SVL kreeg waren 8,88 voor respect en sportiviteit. De betrokkenheid van onze vrijwilligers werd met 9,45 punten gewaardeerd. De deskundigheid van het bestuur werd met 9,16 beloond. Zie de volledige einduitslag. Gerard Minnaar en initiatiefneemster Aline Aalbertsen waren dan ook zeer trots op het applaus wat hun ten deel viel bij de uitreiking van de Award.
Na afloop van het officiële gedeelte kregen we nog een drankje waarmee we een toost uitbrachten op het succes van ons cluppie SVL uit Langbroek, dat bij de verkiezing van de Leukste Sportvereniging van Nederland toch maar even als 7de is geëindigd.

Volleyballers gezocht
2 juli 2013

SVL biedt mensen uit Langbroek en omgeving al veel mogelijkheden om actief te zijn op het gebied van sport. Een afdeling volleybal ontbreekt echter nog!
Ik ben benieuwd of er meer mensen zijn die, net als ik, zin hebben om 1 avond per week te volleyballen in de zaal, in eerste instantie op recreatieve basis. Dit kan wellicht de basis zijn voor een nieuwe afdeling binnen SVL.

Bij voldoende animo (minimaal 12 enthousiaste mensen van 16 jaar of ouder), zal in overleg met het bestuur een trainingsavond aangewezen worden. De kans is groot dat dit de …avond wordt.
Heb je zin om een avond te volleyballen en/of weet je mensen die evt. willen helpen om dit mede te organiseren, stuur dan een mail naar: edwin.ingrid96@kpnmail.nl of bel: 0343-579447.

Ik hoop op veel reacties, zodat we na de zomer kunnen starten.

Ingrid Smit, Bernhardlaan 25, Langbroek.

Klus- en schoonmaakochtend bij SVL
30 juni 2013

Zaterdag 13 juli zal bij SVL een klus– en schoonmaakochtend plaatsvinden. Het klussen begint om half 9 en het schoonmaken om half tien. Voor het klussen kunt u zich opgeven bij Johan Damen info@damenenvanleeuwen.nl. Voor het schoonmaken is het alleen van belang dat u een emmer meebrengt.

40 jaar De Langbroekse Voltreffer
het enige echte Langbroekse sportmagazine
26 juni 2013

Op 7 maart 1973 kwam het eerste SVL clubblaadje uit, in klein geel formaat en tweemaandelijks. In 2013, 40 jaar later, lezen vele SVL sporters maandelijks de belevenissen van hun medesporters in een groot en vooral dik formaat van de Langbroekse Voltreffer. Omdat dit niet allemaal vanzelf is gegaan, heeft SVL de betrokkenen in het zonnetje gezet op de clubdag op 22 juni.
Samen met André van Dijk is Ton Oostrom in het archief gedoken, in de praktijk zijn zolder, en is vooral de SVL periode vóór 1973 in kaart gebracht. Het resultaat hiervan, de 40 jaar Voltreffer jubileumeditie, werd door Ton aan de eerste hoofdredacteur uit 1973 te weten Arie Reedijk overhandigd.

Arie sprak zijn dank uit mede namens zijn mede-initiatiefnemers Teus van Ee, Hans van Echtelt en opvolger Anton van de Bilt. Vooral het bedenken en verkopen van de advertenties stond nog vers in zijn geheugen.
Want het clubblad is financieel niet mogelijk zonder de steun van de adverteerders, we zijn ze dan ook bijzonder dankbaar. Drie adverteerdes die al 40 jaar onder dezelfde naam in ons clubblad adverteren, waren deze avond verhinderd, maar hebben een persoonlijke SVL herinnering ontvangen.

 

          
Autobedrijf Van der Wiel met Hans (in 1962 in SVL welpen gevoetbald) en zoon Stefan.

          
Expeditiebedrijf Van Donselaar (vond zichzelf niet fotogeniek en daarom ziet u haar mooiste werkkracht op de foto)

          
Slagerij Rien, Koos en Robin Noordam.
Op de foto Koos Noordam die vele jaren zijn steentje als SVL voetbalbestuurslid heeft bijgedragen.
Ook was Noordam de eerste kledingsponsor van SVL voetbal.

En natuurlijk worden alle kopij leveranciers, samenstellers en bezorgers bedankt die de afgelopen 40 jaar ons lokale sportleesplezier mogelijk hebben gemaakt. Samen zijn we sterk!

SVL blijkt in 1961 een "voortzetting van jeugdcomité Langbroek" te zijn volgens de woorden van de eerste SVL voorzitter Bert Arendz. Dit comité is in 1960 opgericht om Duitse oorlogsvluchtelingen te helpen, maar op verzoek van de Langbroekse jeugd werd SVL volleybal opgericht. Het jeugdcomité en SVL bestuurslid Ceciel Kampen- Kelholt was vanavond aanwezig om te zien wat er in 53 jaar allemaal is veranderd.

Om de traditie van een goed doel vast te houden is op de clubdag een veiling gehouden ten behoeve van het Fonds Gehandicapten Sport. Dankzij de gratis ter beschikking gestelde artikelen kon veilingmeester Gerhard Roeterd een cheque van € 200,- overhandigen aan Sija van Ee. Tevens ontving zij een oorkonde omdat ze zich al sinds de oprichting 18 jaar geleden inzet voor het Fonds Gehandicaptensport.

Joke Aalbertsen sportvrouw bij SVL
24 juni 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.
Scroll naar beneden voor het verslag en foto's van het dagprogramma.

De bekendmaking dat Joke Aalbertsen als Sportvrouw van SVL 2013 was verkozen, maakte een luid applaus los in de volle kantine. Kees de Heus werd de Sportman bij de heren.

De clubdag begon om 15.00 uur met een spellencircuit voor de schoolgaande jeugd. De Tokkies kwamen hierbij als winnaar op het podium. Barry Schothorst werd bij de pupillen winnaar van de Penaltybokaal en Noëlle Smit bij de pupillen meisjes. Bij de junioren meisjes ging Fleur Zumbrink met de Penaltybokaal aan de haal en bij de jongens was dat Jeffrey Verhagen. Na afloop van de spelen stonden de limonade en de broodjes worst klaar om gretig verslonden te worden. Tijdens het eten kregen de Topscoorders bij de jeugd, Elise van Rossum bij de meisjes en Ronald Budding bij de jongens, de Gouden schoen aangeboden. De meisjes A1 werden als Sportteam 2013 naar voren gehaald, omdat ze voor de tweede opeenvolgende keer kampioen waren geworden.

De hedendaagse redacteur van de Voltreffer Ton Oostrom bood aan de redacteur van het eerste uur, Arie Reedijk, het jubileumnummer aan van het 40 jarig bestaande clubblad. Hierna verkocht Gerhard Roeterd de verzamelde inzendingen voor de verkoop ten gunste van het goede doel. De opbrengst was 200 euro die geheel ten goede kwam aan de gehandicapten sport. Sija van Ee nam de opbrengst dankbaar in ontvangst.

Daarna kregen de winaars van de Penaltybokaal voor de senioren, Anita Aalbertsen bij de dames en Bram Peeters bij de heren, de bloemen en de bekers overhandigd. De schutters van het seizoen 2012-2013, Carola Albers bij de dames en Martin Roeleveld bij de heren, kregen de gouden schoen uitgereikt. Het 2de elftal werd als Sportteam gehuldigd, omdat ze naar de hoofdklasse waren gepromoveerd, een prestatie van formaat. Joke Aalbertsen werd de Sportvrouw 2013 van SVL, zij is een voorbeeld door haar tomeloze inzet. Kees de Heus werd de Sportman 2013. De SVL Promotieprijs kwam terecht bij André van Dijk voor zijn inzet bij het samenstellen van het jubileumnummer van het 40-jarige bestaan van de Voltreffer. Met al die gegevens heeft hij ruim 50 jaar SVL op de kaart gezet.
Daarna zorgde DJ Roy nog voor een feestelijke en gezellige voortzetting van de avond bij ons cluppie SVL.

Uitslag de leukste sportvereniging
24 juni 2013

De Verkiezing van De Leukste Sportvereniging 2013 is nu afgelopen en dit zijn de winnende sportverenigingen per provincie:

De volledige einduitslag en de landelijke winnaar worden op maandag 1 juli 2013 bekend gemaakt tijdens de feestelijke Award Uitreiking.

We willen alle stemmers hartelijk bedanken voor hun stem en alle sportverenigingen bedankt voor de sportieve deelname en het grote enthousiasme voor de verkiezing!

Verkiezing van De Leukste Sportvereniging.

Verslag dagprogramma Clubdag 22 juni 2013
23 juni 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Zaterdag was het weer zover, de SVL clubdag. Het is een dag dat er van groot tot klein iets te doen is en we proberen om voor alle leden iets leuks te verzinnen.
De dag begon om 15.00 uur voor alle SVL-ers die nog op de basisschool zitten. Er was gekozen voor een spel wat bestond uit 5 spelen. Steeds 2 teams tegen elkaar. Elk spel duurde 10 minuten. Aan het begin werden er 8 teams gemaakt, vervolgens een naam verzonnen. De teams waren: De Stampertjes, Kippenknallers, De Kippenpootjes, FC Kip, De Tokkies, FC Haan, Kipsate, FC Eerste.

De spelen waren:

Het was een leuk gezicht om een ieder bezig te zien vol overgave, ook de leiders van de teams waren hun team druk aan het aanmoedigen. Tussendoor zorgde het JAC voor een hapje en een drankje. De scheidsrechters zorgden ervoor dat de spelen eerlijk verliepen. Allen hiervoor hartelijk dank.

Aan het eind kregen alle deelnemers een diploma. De winnaar werd uiteindelijk DE TOKKIES met 35 punten, de deelnemers van dit team waren, Mart, Sven, Roan en Sem. Bekijk alle uitslagen van de spellen. Daarna was het penalty schieten op 4 keepers Geert-willem, Paul, Michael en Gerard. De winnaar hiervan was bij de meisjes Noëlle Smit en bij de jongens Barry Schothorst. Daarna was het eten en was het programma voor de jeugd gedaan.

Tussenstand verkiezing leukste club
18 juni 2013

Dit is de tussenstand van 17 juni 2013 in de finaleronde van de verkiezing. Het is de enige tussenstand die in de finaleronde wordt gepubliceerd. Stemmen kan nog tot en met 23 juni 2013. Op 24 juni 2013 worden de provinciewinnaars bekend gemaakt. De landelijke winnaar vervolgens op 1 juli 2013 tijdens de feestelijke Award Uitreiking.

De score waarop de ranglijst is gebaseerd, betreft een gewogen gemiddelde van het aantal stemmen (50%) en de gemiddelde rapportcijfers (50%). De stemmen uit de eerste ronde tellen gewoon mee.
Dus stem op www.leukstesportvereniging.nl.

Voorbeeldberekening
Sportvereniging A heeft 500 stemmen en daarmee de meeste stemmen. Die krijgt daarvoor dan 50 punten. Sportvereniging B heeft 400 stemmen, dan krijgt die daarvoor dus 50 / 500 x 400 = 40 punten. Sportvereniging A heeft ook de hoogste score met gemiddelde van 8,50 en krijgt daarvoor 50 punten. Sportvereniging B heeft gemiddeld een 7,00 dan krijgt Sportvereniging B daarvoor: 50 / 8,50 x 7,00 = 41,2 punten. In totaal komt Sportvereniging B uit op 81,2 punten en Sportvereniging A komt uit op 100 punten.

Naam Score Aantal stemmen Cijfer
Voetbalvereniging GVVV uit Veenendaal 78,33 198 9,09
SVL uit Langbroek 71,12 152 9,18
AV Altis uit Amersfoort 61,19 96 9,05
Mixed Hockey Club uit Maarn 53,71 54 8,95

Wie wordt de sportman/-vrouw bij SVL?
16 juni 2013

Zaterdag 22 juni wordt bij SVL weer de jaarlijkse Clubdag gehouden. Deze begint, voor de jeugd die op de basisschool zit, om 15.00 uur met een spelletjes ronde. Deze wordt om 17.00 uur afgerond met het nemen van penalty's. Daarna gaat de jeugd aan de frites met worst. De junioren testen hierna ook de keepers op hun kwaliteiten. De winnaars hiervan en ook de topscoorders worden daarna voorzien van een daarbij horende gouden schoen en natuurlijk ook een mooie ruiker. Ook de spelers van het jeugdteam worden naar voren gehaald voor de medaille.

Om 19.00 uur gaan de senioren de strijd aan voor de penaltybokaal. Om 20.00 uur wordt er aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van het clubblad de Voltreffer door een presentatiebord. Ook worden de redacteuren naar voren gehaald en de trouwe adverteerders, Transportbedrijf Donselaar, Autobedrijf van der Wiel en Slagerij Noordam, wiens advertentie al sinds het begin onze Voltreffer sieren. Vooraf aan de uitgave van het 40-jarige jubileumnummer is er nog een Goede Doelen veiling voor het Fonds Gehandicapte Sporters. Om 21.00 uur worden de Sportman, Sportvrouw en het Sportteam bekend gemaakt. Ook de winnaars van de Penalty bokaal en de Topscoorders krijgen de daarbij behorende schoen. En wie krijgt de SVL Promotieprijs overhandigd? Wilt U dat weten? Kom dan zaterdag naar de SVL kantine op de Oranjehof om een toost uit te brengen op de winnaars en ons cluppie SVL.

SVL Clubdag 2013
15 juni 2013

Alle leden zijn op zaterdag 22 juni uitgenodigd voor de SVL Clubdag 2013.
Voor de activiteiten overdag worden nog assistenten gezocht.

Overlijdensbericht Berend Mansier
15 juni 2013

Afgelopen dinsdag 11 juni is onze vrijwilliger Berend Mansier onverwacht overleden.
Bijgaand treft u de rouwkaart aan.

SVL bij de laatste vier van de verkiezing van de leukste sportvereniging
10 juni 2013

SVL is doorgedrongen tot de laatste vier verenigingen van de provincie Utrecht. Om de leukste vereniging te worden kan er tot 23 juni gestemd worden.

Stem op SVL en we zetten Langbroek op de kaart!
Via de link: www.leukstesportvereniging.nl kan je je stem doorgeven. Let op, heb je al eerder gestemd, dan mag je nu in de finaleronde opnieuw stemmen! Doe dit voor 23 juni!!

We steunen hiermee ook het goede doel: spieren voor spieren.
Deel dit bericht via je mail of facebook en we gaan voor deze titel!!!

Uitnodiging receptie 40 jaar SVL Clubblad
10 juni 2013

Hooggeachte lezer,

Hierbij wordt u van harte uitgenodigd voor de receptie van de viering van het 40 jarig bestaan van het SVL Clubblad De Langbroekse Voltreffer. Het eerste exemplaar kwam namelijk uit op 7 maart 1973.

Dit willen wij graag op bescheiden schaal met u vieren tijdens de jaarlijkse slotdag op zaterdag 22 juni 2013 vanaf 20.00 uur in de SVL kantine. De volgende activiteiten zijn gepland:

De feestelijkheden starten overigens om 15.00 uur met kinderspelen, 19.00 uur penaltyschieten en vanaf 20.30 uur de feestavond.

Wij wensen u al het goeds toe en hopen u op 22 juni te mogen verwelkomen!

Namens de jarige SVL Clubblad redactie,
Ton Oostom, Gerhard Roeterd en André van Dijk (06-16254996)

In memoriam Joke Overvest
9 juni 2013

Het overlijden van Joke kwam niet onverwachts, maar toen we het hoorden schrokken we enorm. Ik heb het grote genoegen gehad Joke niet alleen privé en bij SVL te mogen meemaken, maar ook jaren lang bij de badmintonclub in Doorn. Als we elkaar zagen was het altijd "Hoi Jook" en "Hoi Geert" gevolgd door die heerlijke lach van Joke.

Rien jij krijgt toch wel ontzettend veel voor je kiezen. Ongeveer een half jaar geleden het verlies van je lieve dochter Cindy en nu dat van je lieve vrouw Joke.
Wij wensen jou en natuurlijk ook Jeroen, Kirsten, Remco en de kleinkinderen heel, heel veel sterkte bij het verwerken van jullie immense verdriet!!!

Gerard Minnaar

Collecte gehandicaptensport 2013
26 mei 2013

Hartelijk bedankt dat we in de gelegenheid zijn geweest om ook in de SVL kantine te collecteren. Het resultaat hiervan is € 104,07, dat is ruim boven het bedrag van vorig jaar. De totale opbrengst in Langbroek was opnieuw weer hoger (als enige van de 3 kernen). Bij elkaar een geweldig resultaat.
Dank je wel SVL bestuur voor de toestemming hiervoor en Ton als redactie van het SVL clubblad voor de plaatsing van de berichten al zoveel jaren.

Voor verdere informatie verwijs ik naar de tekst in de bijlage.

Met een hartelijke groet van Sija van Ee.

Uitnodiging slotdag SVL
16 mei 2013

Ook voor een ieder die niet meer op het basisonderwijs zit, is er natuurlijk weer een eindactiviteit. We gaan weer kijken hoe de jeugd de keepers gaan verslaan. Natuurlijk staan o.a. Geert-Willem en Paul weer onder de lat met nog 2 keepers, dus totaal moet je 4 keepers verslaan om in de finale te komen. Voor die tijd gaan we eerst wat eten.

Wil jij dit jaar de penaltybokaal winnen, kom dan op 22 juni:
18.00 uur eten
19.00 uur start penaltyschieten
Geef je op voor 9 juni bij Teunie (Weidedreef 26) via dit invulstrookje of per mail pfemons@kpnmail.nl (geef hierbij aan of je wel/niet mee eet).

Verkiezing van de leukste sportvereniging
12 mei 2013

Afgelopen week stond er in de krant dat er een verkiezing is van de leukste sportclub van Wijk. Nou je snapt het al, deze is natuurlijk in Langbroek. Alle gemeentewinnaars strijden daarna om de provinciale en de landelijke titel.

Stem op SVL en we zetten Langbroek op de kaart!
Via de link: www.leukstesportvereniging.nl/svl kan je je stem doorgeven. Doe dit voor 19 mei!!

We steunen hiermee ook het goede doel: spieren voor spieren.
Deel dit bericht via je mail of facebook en we gaan voor deze titel!!!

Casino-avond geslaagd
10 mei 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Op de casino-avond konden de gokkers zich de hele avond uitleven door een gokje te wagen bij de diverse casinospellen. Helaas viel de opkomst van de deelnemers iets tegen, wat jammer was voor het organiserende JAC, zeker gezien de tijd die men er aan had besteed. Nadat de croupiers plaats hadden genomen achter hun casinospellen, kon de avond beginnen. Er werd direct al flink gegokt en het duurde dan ook niet lang voordat de eerste kinderen een klusje moesten doen (ramen zemen, tafels schoonmaken, wanden afnemen, enz) om weer fiches te verdienen, zodat ze weer naar de goktafel konden om verder te spelen.

 

Wie veel fiches had verdiend kon deze tussentijds laten tellen om weer met een leeg bakje naar de volgende tafel te gaan. De croupiers deden heel goed hun best om de kinderen zoveel mogelijk van hun fiches afhandig te maken, maar helaas voor hen zaten er hele goede spelers bij. Deze gingen aan het eind van de avond dan ook terecht met de prijzen aan de haal. Nadat de kinderen de croupiers met een applaus hadden bedankt, kwam er ook nog een verdiend applaus voor het JAC voor de organisatie van deze avond.

In memoriam Jeroen Denis
10 mei 2013

Ons bereikte het bericht dat onze oud-voetballer Jeroen Denis plotseling is overleden.
Wij wensen de nabestaanden heel veel sterkte.

Bestuur SVL.

Opgeven jeugd voor SVL Clubdag 22 juni
5 mei 2013

Zaterdag 22 juni wordt bij SVL voor de 26ste maal de Clubdag gehouden. Deze begint om 15.00 uur voor de jeugd die op de basisschool zitten met een spelletjesronde. Deze wordt om 17.00 uur afgesloten met het nemen van penalty's. Daarna gaan de kinderen lekker een hapje eten. De penalty kampioenen worden daarna om 18.00 uur gehuldigd.

Ben je lid van de voetbal, tennis, badminton of gymnastiek en je zit nog op de basisschool, dan nodigen we je van harte uit om mee te doen met deze activiteiten. Je kan je opgeven voor 9 juni bij Teunie Emons per mail: pfemons@kpnmail.nl of dit formulier ingevuld door de bus gooien op het adres: Weidedreef 26, 3947 NV Langbroek.

Legionella update
25 april 2013

Inmiddels is het alweer een hele tijd geleden dat we iets hebben gemeld over de Legionella in het water aan de BGT zijde. Wat is er in die periode allemaal gebeurd:

Diverse keren is er thermisch gereinigd, dit wil zeggen het koud-waterleidingnet spoelen met water van ca 75°C. Dit moest uit veiligheid steeds erg vroeg gebeuren om te zorgen dat er geen gebruikers in het gebouw aanwezig waren. Steeds zijn alle acties gevolgd door een bemonstering. Bij iedere bemonstering werden steeds weer Legionella bacteriën aangetroffen wel in aantallen rond de norm dus erg weinig. Gelukkig werden steeds Legionella bacteriën aangetroffen die geen longontsteking kunnen veroorzaken.

Er is een bezoek gebracht aan een bedrijf gespecialiseerd in de Legionella problematiek en we hebben daar een installatie aanpassing gezien die kan zorgen voor een Legionella vrij systeem. Echter zij hebben een offerte gemaakt voor de aanpassingen, maar hier hangt een enorm prijskaartje aan. Wel heeft dit bedrijf enkele tips meegegeven waarmee we mogelijk de Legionella kunnen verwijderen.

Samen met deze informatie en de mogelijkheden binnen SVL, is door de beheerscommissie een plan opgesteld. Dit plan is de afgelopen maand uitgevoerd en ongeveer 2 weken geleden zijn er monsters genomen.

In deze monsters zijn GEEN Legionella bacteriën meer aangetroffen.

Gisteren is besloten om de douches weer om te bouwen en vrij te geven voor gebruik.

Vanaf zaterdag 27 april 2013 kan en mag er weer worden gedoucht aan de BGT-zijde.

Namens de beheerscommissie
Eduard Winkel

Verklaring sociale hygiëne
21 april 2013

Beste SVL leden,

Binnen SVL willen we in beeld brengen wie er beschikken over een verklaring sociale hygiëne. Dit willen we graag duidelijk hebben om de volgende reden:
Bij SVL schenken we alcoholhoudende dranken in de kantine. Daardoor zijn we verplicht ons te houden aan de Drank- en Horecawet. Een onderdeel hiervan is dat een van de aanwezigen in de kantine in het bezit moet zijn van de verklaring sociale hygiëne.

Onze vraag is, heb je een geldige verklaring van sociale hygiëne? Meld het aan bij Elsbeth Merkens.
Elsbeth ontvangt graag een scan/kopie van je verklaring voor in de map die in de kantine komt te liggen. SVL moet over zo'n map beschikken mocht er controle komen. Verder ga je als genoemde geen verplichtingen aan.

Heb je interesse om een cursus te volgen om in het bezit te komen van de verklaring sociale hygiëne? Meld je dan aan bij Elsbeth of de afdelingsvoorzitter van je sport.

Groeten,

Elsbeth, secretariaat SVL omni
elsbethmerkens@hotmail.com
Constantijndreef 16, 06-48957761

Agenda algemene ledenvergadering
4 april 2013

Op woensdag 8 mei 2013 zal er een Algemene Ledenvergadering van SVL plaatsvinden om 20:00 uur.
Hierbij kunt u de agenda downloaden.

Jeugdkamp 2013
2 april 2013

Het is bijna juni en dat betekent natuurlijk: jeugdkamp! Het thema dit jaar is Expeditie SVL. We blijven dus niet in Langbroek maar gaan echt op expeditie en wel naar Austerlitz. We vertrekken vrijdag 28 juni om 18.30 uur en zullen zondag 30 juni om ongeveer 14.15 uur weer terug zijn in Langbroek.

Alle jongens en meisjes die lid van SVL en 6 jaar of ouder zijn én nog op de basisschool zitten, mogen mee op kamp. Je kunt je tot 15 mei a.s. voor het kamp opgeven via bijgaand strookje. De kosten voor dit weekend bedragen 10 euro per kind. Dit graag voldoen bij het inleveren van het strookje.

Om een leuk kamp te kunnen organiseren hebben we wel wat hulp nodig. Het zou heel fijn zijn als je vader of moeder op het strookje wil aankruisen waarbij hij/zij ons wil helpen.

Wij, Irene, Elise, Anita en voor het kamp extra, Aline, hebben er al veel zin in.
Jij ook? Geef je dan snel op! Lever het strookje + €10 vóór 15 mei in bij:
Irene van Rossum, G. Achterbergstraat 21 óf bij Anita Aalbertsen, Cotherweg 39.

 

Naast het aanmeldstrookje bevat de bijlage ook meer informatie over het kamp, o.a. het globale programma.

Casino-avond voor de jeugd
2 april 2013

De SVL Jeugd Activiteiten Commissie organiseert op vrijdag 12 april 2013 een casino avond!! Alle kinderen die in de F, E en D voetballen en alle kinderen van de gym en de tennis vanaf 7 t/m ca. 12 jaar zijn van harte welkom op deze gezellige avond in het Holland Casino, locatie kantine SVL te Langbroek. Deze speciale kids-avond begint om 19.00 uur en het casino zal ca. 21.00 uur sluiten.

De entree is gratis, evenals de fiches. Voor de beste gokkers is er een leuk prijsje te winnen. Voor wie wat minder geluk heeft, zijn er hele leuke klusjes te doen om zo weer nieuwe fiches te verdienen. Wie weet heb je daarmee meer geluk!
Kom je ook samen met je vriend(inn)en een gokje wagen??

 

Alle Paashazen weg bij SVL
1 april 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Het was vrijdag niet zulk best weer, daarom werden de kinderen in de BGT kantine ontvangen. Er waren maar liefst 26 kinderen in de leeftijd van 2 tot 8 jaar op de Paasactiviteit af gekomen.

Daar mochten ze Paasmandjes maken en eieren kleuren. Dat sommige kinderen zo jong al zo creatief waren, had men niet verwacht. Natuurlijk kregen de kinderen dorst van dat harde werken en dankbaar werd dan ook gebruik gemaakt van de limonade. Ook werden er nog Paastekeningen gekleurd. Daarna daalden de kinderen de trap af naar de gymzaal waar een spellencircuit was uitgezet voor alle leeftijden. Eieren gooien, met een ei op een lepel hindernissen nemen, shuttle werpen, enz. Daarna weer naar boven waar men naar de verstopte eieren moest gaan zoeken. Intussen waren de mandjes gevuld met eitjes en een grote Paashaas. Dankbaar werden deze door de kinderen in ontvangst genomen. Diverse mandjes werden direkt al op smaak getest, dat zag je al aan de smoeltjes waarvan diverse al op kleur waren gebracht.
Dat was voor het JAC een dankbaar gezicht, waarmee Anita, Teunie, Irene en Elise eer van hun werk kregen. Ze kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend.

 

Landelijke collecteweek Fonds Gehandicaptensport: 7 t/m 13 april
28 maart 2013

Om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig!

Duizenden collectanten gaan 7 tot en met 13 april collecteren voor Fonds Gehandicaptensport. Dit doen zij om zoveel mogelijk geld op te halen voor gehandicaptensport, zodat iedereen met een handicap overal kan (blijven) sporten.
Fonds Gehandicaptensport steunt zowel sporters met een lichamelijke-, zintuiglijke- als een verstandelijke handicap door het geven van subsidies voor het aanbrengen van bouwkundige aanpassingen in sportaccommodaties, aangepast sportmateriaal, hulpmiddelen om een sport te kunnen beoefenen, extra begeleiding en het organiseren van sportevenementen.

Om als gehandicapte te kunnen sporten, is meer nodig!

Om als gehandicapte te kunnen sporten is aangepaste accommodatie nodig.
Om als gehandicapte te kunnen sporten is aangepast sportmateriaal nodig.
Om als gehandicapte te kunnen sporten is begeleiding nodig.
Om als gehandicapte te kunnen sporten moeten activiteiten en evenementen worden georganiseerd.

Dit alles vergt niet alleen een enorme inzet en tijd van familie, vrijwilligers en sportverenigingen, maar ook veel geld. Daarom organiseert Fonds Gehandicaptensport ook dit jaar weer de collecte. Hiervoor zet het collecteteam van vrijwillige collectecoördinatoren en collectanten en medewerkers van Fonds Gehandicaptensport zich met veel enthousiasme in.

Geeft u tijdens de nationale collecteweek aan Fonds Gehandicaptensport? Wij hopen het, want alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat gehandicaptensport voor iedereen mogelijk wordt gemaakt!

In Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede wordt de collecte georganiseerd door 3 comité's en vele vrijwilligers. 25% van de totale collecteopbrengst is bestemd voor de Gehandicapten Sport Vereniging (GSV).
Deze vereniging biedt mensen met een beperking de gelegenheid tot zwemmen in extra verwarmd water (vrijdagavond zwembad in Wijk) en tot sporten in de zaal (maandagavond gymzaal Rijnweide in Cothen).

Ook in de SVL-sportkantine zal in genoemde week van 7 t/m 13 april worden gecollecteerd.

Sija van Ee

Open avonden badminton
24 maart 2013

Wil je een leuke sport doen en weet je niet wat? Kom dan bij ons een kijkje nemen en meespelen!!!
Wij zijn een kleine maar actieve badminton afdeling van SVL Langbroek. Wij houden de hele maand april open avond op dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur. Heb je geen racket? Geen probleem, die hebben wij voor je. Kom vrijblijvend meespelen op Oranjehof afd. Badminton SVL Langbroek.

Als je interesse hebt, mail dan even naar het volgende adres: jdveenhof@gmail.com.

Waar: Oranjehof SVL
Wanneer: de hele maand april
Welke dag: dinsdagavond
Hoe laat: van 20:00 tot 22:00
E-mail: jdveenhof@gmail.com

Tot dinsdagavond!

 

Wijziging receptie 40 jaar SVL Clubblad
21 maart 2013

Hooggeachte lezers,

SVL viert dit jaar het 40 jarig bestaan van ons Clubblad De Langbroekse Voltreffer. Het eerste exemplaar kwam namelijk uit op 7 maart 1973. Dit wilden wij doen met een receptie op 2e paasdag 1 april 2013. Maar omdat veel mensen druk zijn met de paaseieren, is besloten de receptie te verplaatsen naar de slotdag op zaterdag 22 juni in de avond.
Ook de op 1 april ingeplande inhaalwedstrijd SVL 1 - Zuidvogels 1 is verzet en wel naar dinsdagavond 2 april.

Het receptieprogramma zal ongewijzigd zijn, dus inclusief goeddoelveiling voor de Gehandicaptensport, meer hier over in het clubblad van mei. Wij wensen u goede paasdagen toe en hopen U op 22 juni te mogen verwelkomen!

Namens de 40 jarige SVL Clubblad redactie

Algemene ledenvergadering
18 maart 2013

Op woensdag 8 mei 2013 zal er een Algemene Ledenvergadering van SVL plaatsvinden om 20:00 uur.
De agenda van deze ALV volgt zo spoedig mogelijk op de site.

Paaseieren zoeken
11 maart 2013

Kom je ook op vrijdag 29 maart paaseieren zoeken? Alle jeugdleden van SVL en kinderen van leden, t/m 7 jaar oud, zijn op Goede Vrijdag van harte welkom rond en in de kantine van SVL van 10.30 tot 11.30 uur. Trek niet je allerbeste paaskleren aan, want we gaan er een gezellige boel van maken. Wat we precies gaan doen, blijft nog even een verrassing.
Heb je zin om te komen? Geef je dan even op. Bijgaand strookje kun je tot uiterlijk 25 maart inleveren bij Irene van Rossum, Gerrit Achterbergstraat 21.

Geslaagde artiestengala bij SVL
10 maart 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Het was weer één groot feest. Artiesten die alle soorten muziek en zang vertegenwoordigden presenteerden zich op het podium voor een volle kantine met een enthousiast en meelevend publiek, wat een stimulans was voor de artiesten. Het begon met de Mini Playback Show waarin de SVL toekomst zich konden uitleven. Ook de jury kon zich uitleven. Deze bestond uit de voetbaltrainer Jan Gaasbeek, Teunie Emons, de gymlerares en Edwin Smit de jeugdcoördinator. Ze konden er tegenaan. Ga er maar eens aanstaan met maar liefst 18 acts.

 

Sabba en Janneke, de winnaars van vorig jaar, opende de avond met Good time. Daarna kwam Bart als Guus Meeuwis op het podium. Anouk, Iris en Megan zongen The ketchup song. De juryprijs ging daarna naar Thijs Aalbertsen die André Hazes prima vertolkte. Femke Aalbertsen kreeg voor haar optreden als Carly Rea Jepsen de 3de prijs. Chloe en Naomé vielen net niet in de prijzen. Dat deed Zoé wel, die kreeg de 2de prijs voor haar vertolking als Rachel Treets. Mike en Leanne kregen daarna de aanmoedigingsprijs voor hun typewerk en Fabeltjeslied.

De Wisselbokaal was voor Mikal die Maroon5 prima vertolkte. Hierna werd de Jeugd Activiteiten Commissie, Anita, Irene en Corienne, in de bloemen gezet. Na de toegift van Mikal maakten de ouderen zich klaar voor hun optreden.


Nog snel werden deze door de schmink, Dwien Aalbertsen, op kleur gebracht en bij de Jury werd Edwin vervangen door André van Dijk. Deze gaven de eerste deelnemers Emiel, Tim, Thijs en de rest als Grenzland Sextet de Aanmoedigingsprijs. Elise, Joelle, Anne, Chantal en Corienne wilden een kip, maar kregen de Juryprijs. Ook werd er nog geshaked door het 2de elftal. Polle en Barry kregen als Toybox de 2de prijs. Jan-Willem en Aline waren een banaan aan het zoeken. Bastin en Martin hadden met Popie Jopie een invulling voor de vacature van het Pausschap. Coldplay, David, Martin, Monk en Ron vielen ook dit jaar weer in de prijzen, ze gingen aan de haal met de 3de prijs. De Meurdozen, Marlot en Sanne lieten een best luchie achter. Als laatste artiest kwam Bastiaan Gaasbeek die als Drankorgel de SVL Playback Wisselbokaal omhoog mocht houden en daar na afloop nog een drankje op kon nemen ook.

 

Voor de toegift van Bastiaan werd Aline Aalbertsen in de bloemen gezet voor het voortreffelijk aan elkaar praten van deze avond. Zij zette daarna de Juryleden in de bloemen. Ook bloemen kreeg Sander van Rooijen de geluids- en lichtman. Ook de organisatie Barry van Leeuwen en Ton Oostrom kregen een mooi boeket. Met de toegift van Bastiaan kwam er een eind aan een zeer geslaagde SVL Playback avond.

SVL Playbackshow voor jong en oud
6 maart 2013

Vrijdagavond 8 maart wordt er bij SVL weer de traditionele Playbackshow opgevoerd. Ook dit jaar beginnen we weer om 19.00 uur met de Mini Playbackshow, dit is weer een mooie gelegenheid voor de ouders, opa's en oma's om de talenten van hun kroost te bewonderen. Daarna, om ongeveer 20.00 uur, begint de grote Playbackshow. Tijdens dit avondvullende SVL artiestengala krijgt men te zien dat de artiesten op het veld zich ook op het podium thuis voelen.

Er wordt overal al druk geoefend, zodat de kwaliteit traditiegetrouw weer heel hoog zal zijn en het voor de jury wel weer een zeer moeilijke opgave zal worden om de prijzen te verdelen. Wie neemt de Wisselbeker bij de jeugd van Saba en Janneke over en mag hem dan een jaar op de kast in de slaapkamer zetten en de beker van Bastin en Martin wisselt ook van schoorsteen. Naar welke? Ook nieuwsgierig kom dan vrijdag naar de SVL kantine en beleef een avondje SVL mee. Doen!

SVL Playbackshow voor de jeugd en senioren
24 februari 2013

Wanneer?
Waar?
Hoe laat?
Vrijdag 8 maart 2013
De SVL voetbalkantine
Ca. 19.15 uur

De playbackshow komt er weer aan en dit jaar willen we dit gezamenlijk doen! We beginnen met de spetterende optredens van de jeugd die zich op kunnen geven bij:
Elise van Rossum, tel. 0343-562587 of 06-81639632; of mail naar elisevanrossum@hotmail.com.

Als er genoeg deelnemers zijn zal de playbackshow voor de junioren door gaan, dus spreek af met vrienden en/of vriendinnetjes zodat we er een leuke avond van kunnen maken!

Daarna gaan we door met de senioren editie. Hiervoor kun je je opgeven bij Barry van Leeuwen, tel. ??? of mail naar barry_van_l@hotmail.com.

Dan zorgen we met elkaar voor een leuke avond!

Stichting AEDHartstikkeNodig loterij
18 februari 2013

Beste leden en vrijwilligers van SVL,

Zie onderstaand verzoek van het bestuur Stichting AEDHartstikkeNodig.

Hoofdbestuur SVL.

Beste vrijwilligers,

Bij deze willen wij als bestuur U vragen ons te helpen met lootjes te verkopen, zodat wij kasten en AED kunnen realiseren in Wijk bij Duurstede, Cothen, Langbroek en de buitengebieden. Als we allemaal 1 boekje verkopen van 10 loten à €1 onder familie, vrienden en bekenden, hebben we weer een AED bij elkaar.
Als bestuur kunnen we niet alles alleen. We rekenen ook op U. U kunt zich melden bij Henk Huisman telefoon 06-22304865 of per mail bij Wil van Dam wilvandam65@kpnmail.nl.

Ik hoop dat we er met z'n allen voor gaan.

Met vriendelijke groet, Wil van Dam.

Koude lampionnenoptocht
17 februari 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Er hadden zich, ondanks de koude wind, om half 7 al heel wat ouders en kinderen verzameld op de parkeerplaats voor de Lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van onze Koningin Beatrix. Even over half 7 werd het startsein gegeven en konden de deelnemers zich warm lopen achter de muziek van Henny van Leeuwen aan. De brandweer zorgde weer voor de afzetting van de wegen, waarbij vooral de imposante blauwe zwaailichten ontzag inboezemden, zodat de kinderen met hun ouders ongehinderd het rondje door het dorp konden lopen. Door de harde wind stonden er nu niet zoveel mensen langs de route, maar meer vanachter de ramen en tussen de gordijnen door te kijken.

Als je de deelnemers, groot en klein, in de wandelwagen of lopend zo zag, kreeg je wel respect voor deze bikkels. Na afloop moesten de deelnemers nog een klein stukje lopen naar de kantine, waar de warme chocolademelk al klaar stond om weer op temperatuur te komen en natuurlijk ook de limonade voor de kleintjes. Daar werden de muziekman Henny van Leeuwen en ook de Brandweer heel hartelijk bedankt voor de assistentie bij deze Lampionnenoptocht ter ere van de verjaardag van koningin Beatrix, die misschien dit jaar wel voor de laatste keer, met de komende kroonwisseling, is geweest. Misschien voorafgaand aan de komende Oranje Koningsdag 27 april.

Klaverjassen stop
26 januari 2013

Vanwege tegenvallende opkomst zullen er vanaf vandaag geen klaverjasavonden meer zijn, alleen zal er nog rond Koninginnedag en rond de Kerst koppelklaverjassen zijn. Helaas is er te weinig animo voor de andere kaartavonden.

Hierbij wil ik slagerij Rien Noordam en natuurlijk Jan Gaasbeek (de echte) bedanken voor hun inzet en prijzen. Ook bedanken we het heel erg trouwe barpersoneel: Pascal Geers, Johan Damen, Laura Damen en natuurlijk mijn mede organisator Martin van ziel.

Sportieve groet,
Jan Willem Aalbertsen

Langbroekse sport-reünie op 1 februari
22 januari 2013

Komt allen met verhalen en foto's van opa en oma!

Op vrijdag 1 februari wordt om 20.00 uur een Langbroekse sport-reünie gehouden in de voetbalkantine van SVL. Het gaat vooral om de periode voor 1973 en niet alleen om sport van SVL in deze periode, te weten volleybal, gymnastiek, badminton en voetbal, maar om alle Langbroekse sportactiviteiten zoals bijvoorbeeld:

Veekeuringwedstrijden
Kaatsen (achter café Damen)
1933-1936 zondagvoetbalteam Langbroeksche Boys
Schaatsenrijden
jaren 50-70 damclub DES, later Doorn-Langbroek Combinatie
paardenwedstrijden (o.a. fam. Damen)
1960 jeugdcomité Langbroek Volleybal, dropping en fietswedstrijd
1961 start SVL volleybal te Doorn
1962 start SVL gymnastiek en badminton aan de Julianalaan
1963 start SVL veldvoetbal aan de Marijkelaan
biljartclub Het Centrum (café Van Doorn)
brandweerwedstrijden
Kkoninginnedag en 5 mei sportwedstrijden, incl. ganzekophangen
wildjacht en kievitseieren zoeken

De reden is het 40-jarig bestaan van het clubblad van SVL op 7 maart 2013. De clubbladredactie heeft weinig sportinformatie over de periode voor 1973, dus hoopt zo mooie verhalen te kunnen noteren. Ook over de SVL tafeltennisafdeling in de jaren 70 is informatie van harte welkom. Er is deze avond een scanner aanwezig om foto's in te kunnen scannen. De SVL tennisafdeling verzorgt de bar en bediening, die bestaan in 2015 al weer 25 jaar!

Corrie van Leeuwen clubvrouw SVL
6 januari 2013

Kijk in het foto-album voor alle foto's.

Gerard Minnaar maakte tijdens de SVL Nieuwjaarsreceptie bekend dat Corrie van Leeuwen tot Clubvrouw was verkozen. Daarna kreeg Ton Oostrom van Gerard de SVL Oeuvre prijs als Mister SVL uitgereikt.

Voorafgaand aan de receptie werd het traditionele Oliebollentoernooi weer georganiseerd. Dit begon 's morgen om 10 uur voor de jeugd. Na afloop kon men zich weer tegoed doen aan de frieten en werden de prijzen uitgereikt. Om 13.00 uur werd gestart met het toernooi voor ouderen. Er hadden zich maar liefst een kleine 90 personen aangemeld. Zij werden door Johan Mocking en Barry van Leeuwen ingedeeld in 8 teams die allemaal vernoemd werden naar bakkers in de omgeving, o.a. Aalbertsen, Lakerveld, Doeleman en Oning, de winnende oliebollenbakker. Na afloop en nadat men de kwaliteit van de oliebollen getest had, zocht men de kantine op, waar men een paar drankjes kreeg om op het nieuwe jaar te toosten.

 

Nadat Gerard Minnaar de receptie had geopend, kreeg hij een speciale Minnaar uitgave van de Langbroekse Voltreffer aangeboden, omdat hij bij de eerstvolgende jaarvergadering zijn voorzittershamer na 34 jaar doorgeeft aan Gerhard Roeterd. In deze glossy stond zijn levensloop met foto's gelardeerd. André van Dijk kwam ook nog met een mooi opgemaakte schotel met daarop een haring van haringkampioen Simonis uit Scheveningen, waarvan Gerard vaste klant is. Hij liet zich dat heerlijk smaken. Ook had hij nog een paar schaaltjes extra gemaakt, zodat SVL-ers in de zaal ook mee konden proeven van de voortreffelijke kwaliteit.
De Langbroekse Voltreffer bestaat in april 40 jaar, naar aanleiding hiervan had André een kort maar mooi overzicht van de gebeurtenissen uit die periode op borden met foto's en knipsels weer gegeven, waar in de loop van de middag veel naar is gekeken. Ook werden daarna de speciale Minnaar glossy's uitgedeeld aan de aanwezigen.


Toos van Rooijen en Herman Hogenes waren dit jaar de enige jubilarissen, beiden zijn 12,5 jaar lid. Vanwege de afwezigheid van Herman, kreeg alleen Toos het SVL-speldje van Gerard opgespeld voor haar 12,5 jarig lidmaatschap van ons cluppie.

Daarna werd de spanning opgevoerd voor het bekendmaken van de clubman of -vrouw. Ditmaal was het weer een vrouw. Vorig jaar was dat Teunie Emons en nu werd het Corrie van Leeuwen. Zij werd gekozen vanwege haar inzet de afgelopen jaren met het opstarten van ons nieuwe complex, de inrichting en het samenstellen van schoonmaakgroepen en barmedewerkers. Met een luid applaus liet de zaal weten het met de keuze eens te zijn.

 

Ton Oostrom werd daarna als Mister SVL verrast met de SVL Oeuvre prijs voor zijn jarenlange inzet en uit waardering "waar een klein cluppie groot in kan zijn". Later in de middag tekende Jan Gaasbeek zijn contractverlenging tot mei 2014. Ook Sander Pater verlengde als keeperstrainer zijn contract. De drukbezochte receptie, met gasten als o.a. Jan Burger en Hans Pouw van de gemeente en ook onze buurtjes SVF uit Cothen kwamen nog langs, liep daarna nog wel aardig uit. Gezelligheid kent geen tijd, zeker niet bij SVL.

Morgen, 5 januari 2013 verschijnt de Minnaar Glossy
4 januari 2013

Lees het zaterdag 5 januari om 16.00 uur in de Minnaar Glossy:

 • is het waar dat Gerard profvoetballer bij FC Eindhoven was?
 • is het waar dat Gerard het dak van zijn BMW totaal loss reed?
 • is het waar dat Gerard de meest waardevolle speler van SVL 6 was?
 • is het waar dat Gerard gaat stoppen als SVL voorzitter?
 • is het waar dat Gerard zaterdag om 18.35 in RTL4 Boulevard zij glossy presenteert?

En binnenkort op de enige echte glamourwebsite!

 

IJsclub nieuwe loot aan de SVL boom?
3 januari 2013

Er gaan geruchten dat men in Langbroek bezig is een ijsclub op te richten. Er zouden al diverse activiteiten worden opgezet.
Zo zouden de tennisbanen al onder water zijn gezet. Gelijk aan de pogingen van jaren geleden. Na het oprichten van de SVL Tennisvereniging werd toen ook een poging gedaan door de kunstgrasbanen onder water te zetten om zodoende tot schaatsen te komen. Helaas zette de vorst toen niet door, gelijk aan de verwachte vorstperiode van nu. Er wordt met spanning afgewacht of de vorst nog snel komt, zodat de wens om tot een oprichting van een SVL IJsclub te komen gevolg kan worden gegeven. We wachten af!